• UNESCO Kültürün Sürdürülebilir Kalkınmadaki Önemli Rolünü BM Genel Kurulu’na Taşıdı

    6 Ekim 2023 tarihinde UNESCO, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 78. oturumunun İkinci Komitesinde kültür ve sürdürülebilir kalkınma raporunu sundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu A/RES/76/214 sayılı kültür ve sürdürülebilir kalkınma kararının uygulanmasına ilişkin raporu incelemiş ve kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolünün kabul edilmesine yönelik artan ivmeye dikkat çekmiştir.

  • 17 Kas, 2023

  • Çeviri: Fribourg Kültürel Haklar Bildirgesi

    Fribourg Kültürel Haklar Bildirgesi (Fribourg Declaration on Cultural Rights, 2007), “Fribourg Grubu” olarak bilinen uluslararası bir uzmanlar grubunun 20 yıllık çalışmasının sonucudur. Bildirge, Çeşitlilik ve Kültürel Haklar Gözlemevi (Observatory of Diversity and Cultural Rights, Fribourg University) tarafından Uluslararası Frankofoni Örgütü (Organisation internationale de la Francophonie) ve UNESCO ile birlikte sunulmuştur.

  • 13 Nis, 2023