KPY

Hakkımızda

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi (BİLGİ) tarafından kurulan Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY), Türkiye’de kültür politikaları ve kültür yönetimi alanında akademik çalışmalar üreten ilk araştırma merkezlerinden birisidir. KPY, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Programı tarafından, 2006 yılında Avrupa Kültür Vakfı (ECF- Amsterdam) desteği ile yürütülen ‘Türkiye’de Yerel Kültür Politikasını Geliştirmek’ projesi ve ardından 2008 yılında Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın Sosyal Dönüşüm Programı (MATRA) tarafından desteklenen ‘Türkiye’de Yerel Kültür Politikaları için Kapasite Geliştirmek’ projesi kapsamında kurulmuştur. Bu projelerde BİLGİ, Anadolu Kültür (İstanbul), Avrupa Kültür Vakfı (ECF- Amsterdam) ve Boekman Vakfı (Amsterdam) ile birlikte çalışmış ve Türkiye’de yerelde, katılımcı bir şekilde ve yerel yönetimlerin ve sanat girişimlerinin ortaklığında kültür politikalarının geliştirilmesi ve kültür yönetimi yapılarının güçlendirilmesinin önemini vurgulamıştır. KPY ise 2010 yılında Resmi Gazete ’de yayınlanan Yönetmelik çerçevesinde BİLGİ Rektörlüğü’ne bağlı bir araştırma merkezi olarak kurulmuştur.

KPY’nin hedefleri, Türkiye’de kültür politikaları ve yönetimi alanlarına ilişkin araştırmalara dayalı uygulamaya dönük analizler, öneriler ve stratejiler geliştirmek, bu analiz ve çalışmaları kültür sahasının tüm aktörleriyle paylaşmak ve yerel kültür sahasının güçlenmesi ve aktörler-arası paylaşımların gelişmesi için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde eğitim ve araştırma işbirliklerinin sağlanmasına çalışmak, olarak sıralanabilir.

KPY, Türkiye’de demokratik ve katılımcı bir kültür politikası oluşturma sürecini, kültür ekonomisinin geliştirilmesini ve kültüre katılımın arttırılmasını destekleyecek araştırma, eğitim, yayın faaliyetlerini gerçekleştirir ve kültür alanında bilgi üretme, analiz etme, derleme, değerlendirme ve iyi örneklere yaygınlık kazandırma gibi türü çalışmaları yürüterek bir kültür gözlemevi işlevini yerine getirmeye çalışır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Sanat ve Kültür Yönetimi, Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Lisans Programları ve Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı ve mezunlarının sanat ve kültür yönetimindeki deneyimlerinden beslenen KPY, kültür sahasının tüm paydaşları arasında işbirliklerine ve bilgi aktarımına önem vermektedir. Bu bağlamda ‘Kültür Politikası Yıllık’ başlığını taşıyan KPY yayını senede bir İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmakta ve 2018 yılından itibaren İletişim Yayınları tarafından yayınlanmaktadır. KPY her sene düzenli olarak kültür politikası ve yönetimi konularına ilişkin uluslararası konuşmacıların davet edildiği konferanslar düzenlemektedir.

Bu tür etkinliklerle KPY, hem Türkiye’den hem de dünyanın çeşitli yerlerinden güncel akademik çalışmalar ile yeni araştırma sonuçlarının bir araya getirilmesini ve bu sayede özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşları arasında fikir alışverişi olanaklarının zenginleştirilmesini hedeflemektedir.

KPY, 2010 yılından bu yana basında yer alan kültür politikaları ve yönetimi alanlarına giren haberleri arşivlemektedir. Bu arşiv kamu, özel sektör, araştırmacı, akademik, sanat ve kültür alanlarında çalışanların ve öğrencilerin erişebileceği bir web tabanlı blog adresine yüklenmektedir. KPY, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi bünyesinde kültür politikası ve yönetimi konularına odaklanan bir kültür politikası araştırma kütüphanesinde konuyla alakalı kitap, e-kitap, dergi, e-dergi, makale, rapor, tez ve ilgili akademik e-kaynakları derlemektedir; bu kaynaklar BİLGİ kütüphanesinde erişime açıktır.

KPY’nin Hedefleri

KP kültür politikaları ve yönetimi alanlarında, yerel ve uluslararası araştırmaların bir araya getirildiği, yayınlandığı, işbirliklerinin ve eğitim-öğrenim çalışmalarının geliştirildiği, yeni araştırma ve politika oluşturma çalışmalarının yapıldığı ve paylaşıldığı bir kapasite geliştirme merkezi olarak çalışmaktır.

Türkiye’de demokratik ve katılımcı bir kültür politikası oluşturma sürecini destekler biçimde; kültür politikası alanında bilgi üretme, analiz etme, derleme, değerlendirme ve yaygınlık kazandırmayı kendisine misyon edinmiştir.

KPY’nin amaçlarını şöyle özetleyebiliriz:

 • Kültür politikası ve yönetimi alanında araştırma yapmak ve teşvik etmek.
 • Türkiye çapında katılımcı yerel politika üretimi/yapma konusunda profesyonel toplantılar ve tartışma ortamları düzenlemek.
 • Türkiye, Avrupa ve komşu ülkelerde kültür yönetimi ve politika geliştirme alanlarında işbirliklerinin gelişmesine öncü olmak.
 • Türkçe ve İngilizce olarak her yıl ‘Kültür Politikası Yıllık’ı yayınlayarak Türkiye, komşu ülkeler ve Avrupa ülkeleri kültür politikaları ve yönetimi alanında çalışanlar arasında iletişimi güçlendirmek, akademik diyaloğu zenginleştirmek.
 • Kültür politikası ve yönetimi alanında eğitim ve araştırma yapılabilecek bir uzman havuzu oluşturmak, teorik ve pratik temelli uzman bilgisi üretmek.

Ekip

KPY Yönetim Kurulu

 • Serhan Ada, Doç. Dr. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi. Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü Başkanı.
 • Ayhan Kaya, Prof. Dr. Avrupa Birliği Enstitüsü, Enstitü Müdürü
 • Esra Yıldız, Doç. Dr. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi. Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Program Direktörü
 • Leman Figen Yılmaz, Doç. Dr. Sahne Ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
 • Burcu Halaçoğlu, Dr. Öğretim Üyesi. Sahne Ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi. Sanat Ve Kültür Yönetimi Bölümü, Bölüm Başkanı

Kurucu Danışma Kurulu Üyeleri

 • Jordi Pascual, Kültür Politikaları ve Yerel Gelişim Alanında Araştırmacı ve Yönetici, “Kültür için Gündem 21” Süreç Koordinatörü, Barselona.
 • Milena Dragicevic Sesic, Profesör, Belgrad Sanat Üniversitesi, UNESCO Kültürlerarasılık, Sanat Yönetimi ve Aracılık Yönetmenliği Başkanı, Belgrad.
 • Isabelle Schwarz, Programlar ve Savunuculuk Müdürü, Avrupa Kültür Vakfı, Amsterdam.
 • Levan Khetaguri, Profesör, Ilia Devlet Üniversitesi, Tiblis.
 • Nazareth Korayan, Sanat Eleştirmeni, AICA Ermenistan.
 • Nada Osman Alaeddine, Proje Yöneticisi, Rawafed, Damascus.
 • Basma El Husseiny, Direktör, Al-Mawred Al-Thaqafy (Culture Resource), Brüksel/Kahire.
 • Jalal Toufic, Sanatçı, Yönetmen, Yazar, Beyrut.
 • Sohrab Mahdavi, Çevirmen, İnternet Forumu “TeheranAvenue”un Kurucu Ortağı ve Baş Editörü, Tahran.
 • Jahangir Selimkhanov, Direktör, Açık Toplum Enstitüsü Kültür ve Sanat Programı, Bakü.
 • Mikhail Gnedovsky, Direktör, Kültür Politikaları Enstitüsü, Moskova.
 • Ayhan Kaya, Profesör, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı, Avrupa Birliği Enstitüsü Müdürü, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul.
 • Osman Kavala, Yönetim Kurulu Başkanı, Anadolu Kültür, İstanbul.
 • Görgün Taner, Genel Müdür, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV), İstanbul.
 • Gül Pulhan, Profesör, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Koç Üniversitesi, İstanbul.
 • Gürcan Türkoğlu, Büyükelçi, Türkiye UNESCO Daimi Temsilcisi, UNESCO, Paris.
 • İskender Pala, Profesör, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.
 • Hayri Çulhacı, Yönetim Kurulu Üyesi, Akbank, İstanbul.
 • Anna Turay, İletişim Danışmanı, Grup 7’nin Kurucu Ortağı, İstanbul.
 • Mahmut Evkuran, Genel Müdür, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara.
 • Selim Yenel, Müsteşar Yardımcısı, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Ankara.

 

BİLGİ’de Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırmaları

KPY’ye Giden Süreç

2010 yılında Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) adıyla resmen faaliyete geçmeden önce de İstanbul Bilgi Üniversitesi çatısı altında kültür politikaları ve kültür yönetimi üzerine projeler üretiliyor, etkinlikler düzenleniyordu. 2006 yılında Avrupa Kültür Vakfı (ECF- Amsterdam) desteği ile yürütülen ‘Türkiye’de Yerel Kültür Politikasını Geliştirmek’ projesi, ardından, 2008 yılında Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın Sosyal Dönüşüm Programı (MATRA) tarafından desteklenen ve Anadolu Kültür (İstanbul), Avrupa Kültür Vakfı (ECF- Amsterdam) ve Boekman Vakfı (Amsterdam) işbirliğiyle ile hayata geçirilen ‘Türkiye’de Yerel Kültür Politikaları için Kapasite Geliştirmek’ projesi KPY’nin kültür politikaları ve yönetimi araştırma merkezi olarak kurulmasındaki önemli yapı taşlarıdır.

 

Üyesi Bulunduğumuz Ulusal ve Uluslararası Ağlar

 • Europa Nostra – Bizim Avrupa Derneği Türkiye
 • AICA Türkiye
 • UNESCO Kültürel Çeşitlilik Komisyonu Türkiye
 • ENCATC - Kültür Yönetimi ve Kültür Politikası Eğitim Öğrenim Araştırma Programları Ağı
 • UNESCO CultureLink – Kültür ve Kalkınma Alanında Araştırma Geliştirme Kurumları Ağı
 • IFACCA- Sanat Konseyleri ve Ajansları Uluslararası Federasyonu
 • AB Türkiye Kültür Programı Türkiye Kültürel İrtibat Noktası