kpy yıllık

Kültür Politikaları ve Yönetimi Yıllığı (KPY Yıllık), 2009’dan bu yana her yıl Türkçe ve İngilizce dillerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) tarafından yayımlanmaktadır. Bugüne kadar 2009, 2010, 2011, 2012-2013 ve 2014-2015 Yıllıkları yayımlanmıştır. KPY Yıllık, Türkiye’de bu alanda çalışan akademisyenler, politika yapıcılar, kültür yöneticileri ve öğrenciler için çok önemli bir kaynak ve akademik bir yayın kanalı niteliğini taşımaktadır. Yıllık'ta, “Mercek” başlıklı tematik bir bölüm, seçilmiş olan temaya girmeyen makale ve denemelerin yer aldığı “Açık Alan” başlıklı bir ikinci bölüm yer alıyor. “Değerlendirme” bölümü, ise kültür politikaları ve yönetimi alanı ile ilgili yayınlar, mevzuat, konferans ve etkinlikler hakkındaki değerlendirme yazılarından oluşuyor. İletişim için kpy@bilgi.edu.tr

2019

İçindekiler

 • Sunuş - Serhan Ada

 

MERCEK (Editörler: Nevra Ertürk ve Deniz Ünsal)

 • Zorunlu Göç ve Kültürel Üretim - Nevra Ertürk, Deniz Ünsal
 • Yeniden Bağlanmak: İnsan Kaynaklı Afetlere Bağlı Zorunlu Göçler Sonrası Eve Dönüş Sürecine Kültür Mirasının Katkısı - Saadet Gündoğdu, Zeynep Gül Ünal
 • Hikâyemiz, amma hikâye… Hakawati Projesinden Paylaşılan Deneyimler - Marianne Boqvist, Serene Huleileh, Paul Mattar
 • Müzikal Göçler: Genç İnsanların Müzik Kültürlerinin (Yeniden)Yerleşim Bağlamlarında Sürdürülmesine Dair Görüşleri - Tiffany Pollock, Andrea Emberly
 • Çeşitlilik Ölçümleri? Kanada’daki Bir Mülteci Tiyatro Projesinde Kullanılan Temalara İlişkin Düşünceler - Taiwo Afolabi
 • Kayan Kimlikler ve Sabit Bakış: Bireysel Deneyimden Notlar - May Seifan, Ziad Adwan
 • Göç Hakikati: Tutulamayan Sözler, Çalınan Hayaller - Semra Doğan Ak
 • Kültür Mirasının Mülteciler İçin Kullanımı: “Multaka Projesi” – Berlin Müzeleri’nde Mülteciler İçin Bir Kültürel Girişim - Isber Sabrine
 • Mülteciler Almanya’ya Hoşgeldiniz - Özlem Canyürek
 • Suriye İç Savaşı Sonrasında İstanbul’da Yeni Yemek Pratikleri: Suriye Lokantaları ve Kolektif Göçmen Mutfakları - Ezgi Tuncer
 • Bekleme Siyasaları: Türkiye’de Suriye Kökenli Kültür Çalışmaları - Waseem Alsharqi
 • Brooklyn Müzesi’ndeki Bir Serginin Ardından: “Suriye, O Zaman ve Şimdi: Bir Yüzyıl Arayla Mültecilerden Hikâyeler” - Ayşin Yoltar-Yıldırım

 

IK ALAN (Editör: Esra Yıldız)

 • Kültürleri Özgürleştirmek: Kültür Kurumları Kanonundan Sanat Oluşumlarında Müşterekleşmeye - Pascal Gielen
 • Yakına Seferler - Nazlı Tümerdem

 

DEĞERLENDİRME (Editör: Adil Serhan Şahin)

 • MOUSSEM: “Kanon”u Sorgulayan Göçmen Kökenli Bir Kültür Örgütü - Mohamed Ikoubaan’la Söyleşi - Serhan Ada
 • AMA'nın Mekânı - Vittorio Urbani
 • Sayıların Ardındaki Yüzler: “Face Forwardinto my home Projesinin Değerlendirmesi - Şahizer Samuk Carignani, Derya Acuner, Yeşim Tonga Uriarte
 • “İstanbul’un Dünya Miras Alanlarını Çoklu Perspektiften Yorumlamak: İstanbul Kara Surları Örneği” Araştırma Projesi – Kültür Mirası İçin Katılımcı Bir Araştırma Yaklaşımı - Zeynep Kunt
 • “YALLAH”: Avrupa'ya Göç Yolunda Fas: Sivil İnisiyatifler ve Politika Üretme Denemeleri - Zeynep Okyay
 • “Multaka Projesi”: Müze Ziyaretlerine ve Kültür Mirasının Kullanımına Yeni Bir Yaklaşım - Adil Serhan Şahin
 • Kitap İncelemesi: modelling public space(s) in culture – Rethinking Institutional Practices in Culture and Historical (Dis)continuities, Hızla Değişen Neoliberal Dünyada Kamusal Alanlar Üzerindeki Kontrolü Yeniden Ele Geçirmek - Nina Mihaljinac
 • Konferans Değerlendirmesi: “Kültür Mirası ve Göç: Yeni Yöntemler ve Tarihsel Bağlamlar” (Stokholm, 15-16 Mayıs 2019) - Susana Vallejos
 • “Create Syria”: Diasporaya Nasıl Yaklaşılacağına Dair Sekiz Yıl Boyunca Ortaya Konan Düşünceler - Abdullah Alkafri, Sandra Kastoun

İçindekiler