• The Journal of Popular Television 7.2. sayısı şimdi yayında!

  Çift taraflı akran incelemeli değerlendirme süreci ile çalışan Journal of Popular Television, yarı-belgesel film ve spordan, komedi ve haberlere kadar popüler televizyonun kurgusal olan ya da olmayan tüm alanlarındaki akademik çalışmaları teşvik etmeyi amaçlayan uluslararası bir dergidir. Dergi, popüler televizyonun geniş kapsamlı kültürel, politik ve sosyal bir rolü olmaya devam ettiği inancına dayanmaktadır. Bu yüzden, programların, türlerin, kişiliklerin ve olguların kendi bağlamlarında ele alınabilecekleri disiplinler arası bir katkı sunmayı amaçlar. Dergi ayrıca, hem televizyon yayıncılığı ile televizyon eleştirisi ve teorileri içindeki güncel gelişmelere hem de tarihsel yaklaşımlar ile kanon içinde yer alan ya da almayan metinlerin yeniden değerlendirilmesi meselelerine eşit derecede yanıt verebilmeyi amaçlamaktadır.

 • 25 Tem, 2019

 • EIG CONCERT-Japan Ortak Çağrısı Açıldı!

  Avrupa-Japonya arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan EIG CONCERT Japan kapsamında “Sürdürülebilir Toplumlar için Akıllı Su Yönetimi’’ ortak işbirliği çağrısı açılmıştır. Ortak işbirliği programında Japonya, Türkiye, Slovakya, Almanya ve daha birçok ülkeden fonlayıcı kuruluşlar yer almaktadır. Proje bütçe üst limiti 720.000 TL olarak belirlenmiştir. Son başvuru tarihi 14 Haziran 2019’dur. Daha detaylı bilgi için lütfen bağlantıyı takip ediniz. 

 • 16 May, 2019

 • “İstanbul’un Dünya Miras Alanlarını Çoklu Perspektiften Yorumlamak: İstanbul Kara Surları Örneği” projesi tamamlandı!

  İstanbul Bilgi Üniversitesinin, Newcastle Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ortaklığı ile 2016-2018 yılları arasında yürütmüş olduğu “İstanbul’un Dünya Miras Alanlarını Çoklu Perspektiften Yorumlamak: İstanbul Kara Surları Örneği” başlıklı araştırma projesi tamamlandı. Kara Surları Örneği üzerinden kültürel miras alanlarının ve varlıklarının, yorumlanması ve anlamlandırılması süreçlerinde toplum katılımının incelendiği bu çalışma süresince İstanbul Kara Surları etrafında yaşayan mahalle sakinleri ile geziler ve workshop çalışmaları düzenlendi.

 • 15 Oca, 2019

 • KMKD (Kültürel Mirası Koruma Derneği) Takım Arkadaşı Arıyor

  Kültürel Mirası Koruma Derneği (KMKD), British Council tarafından Kültürel Koruma Fonu kapsamında desteklenen ve  Edinburgh World Heritage ile beraber yürütülen "Kültürel Mirasın Korunmasında Kapasite Geliştirme (KORU)" projesi için, Kültürel Miras Koruma Uzmanı arıyor.

 • 27 Ara, 2018

 • KÖR(LER) Performansı

  Sabitlenen imgelerin, elektromanyetik gerginliklerin ortasında, "gerçeklik" uğultusunun yoğunluğunun yükselmekte olduğu bir çağın sonlarında, Maurice Maeterlinck tarafından yazılan ve Fulya Peker tarafından deneysel bir performans olarak uyarlanan KÖR!(LER), İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Sahne Sanatları, Müzik ve Edebiyat bölümleri öğrenci ve mezunlarının kurduğu ve disiplinlerarası üretim pratiğinin heyecan verici bir örneği olan Espas Project'in sergilediği ilk çalışma olarak, 2-3 Kasım 2018 tarihlerinde Avto'da seyircisiyle buluştu.

 • 06 Ara, 2018