KPY

İş İlanı: Bir kurum "sanatçı temsilcisi" arıyor

Eylül '23

İşin Tanımı

 • Kurumun temsil ettiği sanatçılarla düzenli ve işlevsel iletişim kurmak, gündemlerini takip etmek, ilgi ve ihtiyaçlarını kuruma aktarmak ve gerektiğinde sağlanmasını organize ve takip etmek,
 • Sanatçıların üçüncü kişilerle/kurumlarla (basın, sanat kurumları, vb.) ilişkilerinde kolaylaştırıcı ve gözlemci olmak,
 • Sanatçılara dair tüm verilerin ilgili platformlarda düzenli güncellenmesi ve arşivlenmesi,
 • Sergi ve fuar kurulum, açılış ve etkinlik günlerinde organizasyonel ve operasyonel anlamda yer almak. Kurulum ve söküm sırasında ilgili ekiplere işlerin taşınması, paketlenmesi, asılması ve kaldırılması konusunda destek sağlamak,
 • Fuar başvuru süreçlerinin takibi,
 • Kurum evraklarının ve dosyalarının (sanatçı dosyaları, eser listeleri, e-posta gönderim listeleri vb.) düzenli, güncel ve erişilebilir tutulması,
 • Üçüncü kişilerle paylaşılmak üzere; sanatçı, fuar ve sergi dosyalarının, eser sertifikalarının hazırlanması ve bastırılması,
 • Sanat eserlerinin yerel ve uluslararası nakliyesi için gerekli konsinye belgelerinin, gümrük ve sigorta işlemlerine destek verilmesi ve sürecin takibi,
 • İnternet sitesinin güncellenmesi, sosyal medya takviminin takibi ve uygulaması,
 • Türkçe ve İngilizce içerik hazırlanıp girişlerin yapılması,
 • E-bülten listelerinin düzenli olarak güncellenmesi,
 • Envanterin takibi.

İstenilen Nitelik ve Deneyimler

 • Sanat kurumu ve/veya sanat galerilerinde benzer pozisyonda en az 3 yıl deneyimli olmak,
 • İleri derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi,
 • İyi düzeyde macOS ve iOS bilgisi, MS Office ve alternatif uygulamalarda yetkinlik (Adayların, özellikle Artlogic, Excel, Powerpoint, Word, Keynote ve Pages programlarında becerikli, Google Drive konusunda deneyimli olması tercih sebebidir.), 
 • Mailchimp ve benzeri veritabanı programlarında deneyim,
 • Dikkatli çalışma, detaylara özen gösterme ve çözümleyici düşünme becerisine sahip olmak,
 • Takım çalışmasına uygun şekilde iletişime açık ve sorumluluk sahibi olmak, görevleri zamanında yapmak.

SON BAŞVURU TARİHİ: 13 EYLÜL 2023

Başvurularınızı niyet mektubu ve ayrıntılı özgeçmişinizle birlikte kpy@bilgi.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.