• IFCD 9. Başvuru Çağrısını Duyurdu

  Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu (IFCD) 9. Başvuru çağrısını duyurdu. 2 Şubat 2018 tarihinde Türkiye, UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi’ne resmen taraf olduğu için, artık Türkiye’den de fona başvurulabilecek. Başvuru dilleri İngilizce ve Fransızca olan bu açık çağrıya katılacak projelerin uygulama dönemi 12-24 ay arası bir zaman alacak ve projeler en erken Mart 2019’da uygulanmaya başlayacak.

 • 11 Nis, 2018

 • Açık Çağrı: Camargo-LabexMed Rezidans Programı

  Kısa bir süre önce, Fransa’nın Cassis kasabasında yer alan Camargo Vakfı, LabexMed işbirliğiyle düzenleyecekleri yeni rezidans programının duyurusunu gerçekleştirdi. Program, beşeri ve sosyal bilimlerle sanatın kesişiminde yer alan ve ortak üretimi amaçlayan projelerin gelişimine destek olmak amacıyla Akdeniz Havzası’ndan araştırmacı ve sanatçılar arasındaki ilişkileri ve kültürel alışverişi canlandırmayı hedefliyor. Son başvuru tarihi 25 Nisan 2018.

 • 22 Mar, 2018

 • Kültürde Katılımcı Yönetişim Konferansı, Rijeka 2017

  Uluslararası “Birlikte Yapın. Kültürde Katılımcı Yönetişim: Uygulama, Teori ve Politikaları Keşfetmek.” başlıklı disiplinlerarası konferans, Kultura Nova Vakfı ve Rijeka 2020 LLC ortaklığı ve Avrupa Kültür Vakfı (ECF) ve Uluslararası Sanat Konseyleri ve Kültür Ajansları Federasyonu (IFACCA) işbirliğiyle 22-24 Kasım 2017 tarihleri arasında Rijeka'da gerçekleşti. Konferans, UNESCO'nun Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu tarafından desteklenen “Kültürel Kurumların Katılımcı Yönetişime Yaklaşımları” projesinin son etkinliği olarak düzenlendi.

 • 22 Mar, 2018

 • 2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı İlan Edildi

  2018’in Avrupa Kültürel Miras Yılı olmasıyla birlikte; Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi, Bölgeler Komitesi ve Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi yıl boyunca, insanların kültürel mirasa daha yakın ve daha fazla müdahil olmasını sağlayacak bir dizi girişim ve etkinlik düzenleyecek. 2018’in sonuna kadar binlerce etkinlikle kutlanacak olan Kültürel Miras Yılı; bireyler, topluluklar ve toplumlar için evrensel bir değere sahip olan kültürel mirasın geleceğin inşasındaki önemini, mirası koruma ve sürdürme yollarını araştırmayı ve kültürel mirasın 4 kolunu (somut, somut olmayan, doğal ve dijital kültürel miras) benimsetmeyi amaçlıyor.

 • 10 Şub, 2018

 • 2017 Sivil Toplum Faaliyet Raporu Yayınlandı

  UNESCO Kültürel Çeşitlilik Sözleşmesi’ne sivil toplumun katılımı için yeni bir başlangıç olan, Sözleşme’nin sivil toplum örgütleri tarafından bilinirliği ve bu örgütlerin Sözleşme’ye dair uygulamalarını takip etmek üzere başlatılan anket çalışması tamamlandı. Dünyanın farklı ülkelerinde UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi’nin savunuculuğunu yapan kültürel çeşitlilik koalisyonlarının öncülüğündeki anket çalışmasının sonuçları doğrultusunda düzenlenen sivil toplum faaliyet raporu yayınlandı.

 • 10 Şub, 2018

 • ENCATC’ın Kültür Yöneticileri için Sosyal Medya Rehberi Yayınlandı

  Avrupa Kültür Yönetimi ve Politikalar Ağı (ENCATC), kültür yönetimi ve kültür politikaları eğitimini temsil eder, destekler ve geliştirir; kültür sektörünü sürdürülebilir kılmak için profesyonelleştirir ve Avrupa düzeyinde ve uluslararası düzeyde kültür alışverişi ve tartışmaları için bir platform yaratır.

 • 10 Şub, 2018