• İzmir Kültür Platformu Girişimi Yıllık 2018 yayımlandı!

  İKPG olarak isimlendirilen bu girişimin bir yayını olan Pla+form, İzmirli kültür sanat aktörlerinin birbirleriyle iletişimini güçlendirmeyi, kültürel üretimlerini daha görünür kılmayı amaç edinmiş altyapı çalışmasının önemli bir parçası. İKPG, kentin kültür tüketicisinin etkinliklerin sadece izleyicisi değil; katılımcısı da olduğu yeni iletişim modelleri yaratmayı, yerelden Akdeniz boyutuna evrilecek bir çatı yapılanmasına öncülük etmeyi, yani bir diğer deyişle İzmir için kolektif bir kültür sanat platformuna temel oluşturmayı hedefliyor.

 • 31 Tem, 2019

 • encatcSCHOLAR’ın 10. Sayısı için makale çağrısı!

  Bu sayı, “Beyond EYCH2018. What is the cultural horizon? Opening up perspectives to face ongoing transformations” başlıklı 2018 ENCATC Kongresi’nin katkılarını pekiştirmeyi ve sanat ve kültür yönetimi ve politikalarında eğitim ve hayat boyu öğrenme temaları üzerine materyal sağlamayı amaçlamaktadır.

 • 25 Tem, 2019

 • CommUnity: 6. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu

  10-11 Ekim 2019 tarihleri arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde gerçekleşecek olan “ CommUnity 6. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu” iletişim alanında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini desteklemek ve akademik çevre oluşturmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler bu kapsamda makalelerini sunabilecek, yeni bağlantılar kurarak ortak çalışmalar yapabileceklerdir.

 • 25 Tem, 2019

 • Orta Doğu Televizyonunda Medya: Middle East Critique Özel Sayısı

  2019 tarihli “Media in and of Middle Eastern Television” Nour Halabi ve Christa Salamandra editörlüğünde 22 Haziran Cumartesi günü yayınlandı. Yeni sayı, 2011’de Ortadoğu’da yayılan kitlesel ayaklanmaların, medya üzerindeki yaratmış olduğu sonuçları ele alıyor.

 • 25 Tem, 2019

 • İleti-ş-im 30. sayısı ile yayında!

  İleti-ş-im, her iki yılda bir Haziran ve Aralık aylarında Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayınlanan akran değerlendirmeli bir bilimsel dergidir. Derginin amacı; güçlü teorik arka plana sahip bir dizi disipliner perspektiften yeni ve özgün çalışmalar yayınlayarak iletişim bilimleri alanına katkı sağlamaktır.

 • 25 Tem, 2019

 • The Journal of Popular Television 7.2. sayısı şimdi yayında!

  Çift taraflı akran incelemeli değerlendirme süreci ile çalışan Journal of Popular Television, yarı-belgesel film ve spordan, komedi ve haberlere kadar popüler televizyonun kurgusal olan ya da olmayan tüm alanlarındaki akademik çalışmaları teşvik etmeyi amaçlayan uluslararası bir dergidir. Dergi, popüler televizyonun geniş kapsamlı kültürel, politik ve sosyal bir rolü olmaya devam ettiği inancına dayanmaktadır. Bu yüzden, programların, türlerin, kişiliklerin ve olguların kendi bağlamlarında ele alınabilecekleri disiplinler arası bir katkı sunmayı amaçlar. Dergi ayrıca, hem televizyon yayıncılığı ile televizyon eleştirisi ve teorileri içindeki güncel gelişmelere hem de tarihsel yaklaşımlar ile kanon içinde yer alan ya da almayan metinlerin yeniden değerlendirilmesi meselelerine eşit derecede yanıt verebilmeyi amaçlamaktadır.

 • 25 Tem, 2019

 • EIG CONCERT-Japan Ortak Çağrısı Açıldı!

  Avrupa-Japonya arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan EIG CONCERT Japan kapsamında “Sürdürülebilir Toplumlar için Akıllı Su Yönetimi’’ ortak işbirliği çağrısı açılmıştır. Ortak işbirliği programında Japonya, Türkiye, Slovakya, Almanya ve daha birçok ülkeden fonlayıcı kuruluşlar yer almaktadır. Proje bütçe üst limiti 720.000 TL olarak belirlenmiştir. Son başvuru tarihi 14 Haziran 2019’dur. Daha detaylı bilgi için lütfen bağlantıyı takip ediniz. 

 • 16 May, 2019