KPY

UNESCO Kürsüsü

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü 

Kürsü Başkanı: Doç. Dr. Serhan Ada

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü, 2018 yılında kurulmuş olup, Kültür ve Sanat Yönetimi Lisans, Kültür Yönetimi Yüksek Lisans ve Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) bünyesinde Kültür (ve Sanat) Yönetimi ve Kültür Politikaları alanında Üniversitemizi Türkiye'de öncü yapan disiplinlerarası bir eğitim, araştırma ve kamusal eylem platformu olma özelliğini taşımaktadır. Kürsü, bugüne kadar yürütülen bilimsel faaliyetleri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

BİLGİ UNESCO Kürsüsü, ulusal ve uluslararası düzeyde hem akademik hem de akademik olmayan çok sayıda kurumla aktif olarak ortaklıklar kurmaktadır. Araştırma, yayın, ağ oluşturma ve kapasite geliştirme alanlarında faaliyet gösteren kürsü, üniversitemiz bünyesinde Kültürel Çalışmalar, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, İletişim Doktora, Avrupa Enstitüsü ve Göç Araştırmaları Merkezi gibi çeşitli bölüm ve programlarla yakın işbirliği içindedir.

Hedefler:

  • Kültürel ifadelerin çeşitliliğini korumak ve geliştirmek için kültür endüstrisi kuruluşları, paydaşlar ve sivil toplum arasında uluslararası işbirliğini geliştirmek,
  • Katılımcı kültür politikalarını desteklemek için kapasite geliştirme faaliyetleri yürütmek ve bu alandaki mevcut uluslararası ağı güçlendirmek,
  • Uluslararası kültürel işbirliği ve diyaloğu teşvik etmek için ülkemizde ve uluslararası kültür kurumları arasında devam eden çalışmalara katkıda bulunmak,
  • UNESCO ve benzer alanlardaki diğer UNESCO kürsüleri ile işbirliği yapmak,
  • Üniversite tarafından başlatılan Kültür Politikası Yıllık yayınını sürdürerek alana teorik katkı sağlamak.

İlk raporlama döneminin ardından kürsümüzün faaliyetleri UNESCO tarafından incelennmiş ve kürsümüzün 2026 yılına kadar devamı onaylanmıştır.

 

KÜLTÜR POLİTİKASI VE KÜLTÜREL DİPLOMASİ GENÇ ARAŞTIRMACILAR KONFERANSI

Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi Genç Araştırmacılar Konferansı BİLGİ UNESCO Kürsüsü tarafından 2020’de düzenlenmiştir.

Konferansın Amaçları:

  • Akademik alanda kültürel çeşitliliğe dayalı kültür politikası ve kültürel diplomasinin tanınmasını sağlamak
  • Kültür politikası ve kültürel diplomasinin ana disiplinlerinde çalışan genç araştırmacıların araştırma bulgularını paylaşmalarını ve tartışmaya açmalarını sağlamak
  • Uluslararası bir paylaşım ve etkileşim platformu oluşturmak
  • Küresel Güney ve küresel Kuzey'den araştırmacıların ortak ilgi alanlarını belirlemek ve işbirliği fırsatları yaratmak

Konferans tebliğlerinin gözden geçirilmiş makalelerine yer veren Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi Genç Araştırmacılar Konferansı 21-22 Ağustos 2020: “Makaleler” isimli kitabımız Hiperyayın tarafından çevrimiçi yayınlandı.