KPY

UNESCO Kültürün Sürdürülebilir Kalkınmadaki Önemli Rolünü BM Genel Kurulu’na Taşıdı

Kasım '23

6 Ekim 2023 tarihinde UNESCO, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 78. oturumunun İkinci Komitesinde kültür ve sürdürülebilir kalkınma raporunu sundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu A/RES/76/214 sayılı kültür ve sürdürülebilir kalkınma kararının uygulanmasına ilişkin raporu incelemiş ve kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolünün kabul edilmesine yönelik artan ivmeye dikkat çekmiştir.

Kültürün 2030 sonrası kalkınma gündeminde bağımsız bir kalkınma hedefi olarak konumlandırılmasının önemini vurgulayan raporda kültürel hakların korunmasının ilerletilmesi, kültür ve eğitim arasındaki bağın güçlendirilmesi, kültürel ve yaratıcı ekonomiden faydalanılması, kültür sektörünün dijitalleşmesine uyum sağlanması, barışın inşası çabaları ve iklim eylemi için kültürden faydalanılması gibi somut ilerleme ve katılım alanlarının altı çiziliyor.

Mevcut rapor UNESCO tarafından ilgili paydaşlarla görüş alışverişinde bulunularak hazırlanmıştır. Kültür ve sürdürülebilir kalkınma alanında kaydedilen ilerlemeye genel bir bakış sunmakta ve Haziran 2021'den Haziran 2023'e kadar olan raporlama dönemini kapsamaktadır.

Kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolü son olarak UNESCO Kalkınma için Kültür Politikaları Dünya Konferansı - MONDIACULT 2022’de ele alınmış ve konferans deklarasyonunda, kültürün bir sonraki BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında “kendi başına belirli bir amaç olarak” dahil edilmesi istenmişti.