KPY

Doç. Dr. Serhan Ada UNESCO Bilim ve Kültür Bölge Bürosu’na bağlı Bilim Kurulu’nun dönem başkanlığına seçildi

Mayıs '24

BİLGİ Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü öğretim üyesi, Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) Müdürümüz ve Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü Başkanımız Doç. Dr. Serhan Ada, 2023 yılında üye olarak seçildiği Venedik’te bulunan UNESCO Bilim ve Kültür Bölge Bürosu’na bağlı Bilim Kurulu’nun dönem başkanlığına seçildi.

UNESCO Bilim ve Kültür Venedik Bölge Bürosu’nun Yürütme Kurulu ile birlikte yönetim organlarından biri olan Bilim Kurulu, Bölge Bürosu tarafından uygulanmak üzere sunulan eylem önerilerini değerlendirme görevini yürütüyor.

UNESCO Bilim ve Kültür Venedik Bölge Bürosu, kültür ve doğa bilimleri alanında hem uzmanlaşmış hem de disiplinlerarası eylemlerle Güney Doğu Avrupa ve Akdeniz havzasında sürdürülebilir kalkınmayı, diyaloğu, uzlaşma ve işbirliğini teşvik ederek UNESCO programlarının geliştirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.