KPY

Yeni Kitap! “Diaspora, Medya ve Kültür El Kitabı”

Ağustos '19

Jessica Retis ve Roza Tsagarousianou tarafından düzenlenen “El Kitabı”, mevcut entelektüel manzaranın bir taslağı çizmekte.

Geçtiğimiz otuz yıl boyunca, “diaspora” terimi birçok araştırma çalışmalarında ve daha geniş teorik tartışmalarda yer aldı. Bu yenilikçi ve güncel kitap, uluslararası perspektifinden ve disiplinler arası yaklaşımından dolayı, öğrencilere, öğretmenlere ve araştırmacılara diasporik kültürleri ve bunların küreselleşmiş dünya üzerindeki etkilerini anlamalarında yardımcı oluyor.