KPY

Pla+form 9 ve 10. sayıları ile yayında.

Ağustos '19

İKPG olarak isimlendirilen bu girişimin bir yayını olan Pla+form, İzmirli kültür sanat aktörlerinin birbirleriyle iletişimini güçlendirmeyi, kültürel üretimlerini daha görünür kılmayı amaç edinmiş altyapı çalışmasının önemli bir parçası. İKPG, kentin kültür tüketicisinin etkinliklerin sadece izleyicisi değil; katılımcısı da olduğu yeni iletişim modelleri yaratmayı, yerelden Akdeniz boyutuna evrilecek bir çatı yapılanmasına öncülük etmeyi, yani bir diğer deyişle İzmir için kolektif bir kültür sanat platformuna temel oluşturmayı hedefliyor.

 

Pla+form 9

Pla+form’un dokuzuncu sayısında ‘İzmir Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi’ adlı projenin koordinatörlüğünü üstlenen Koray Velibeyoğlu ile ‘İnovasyon ve Tasarım Kenti İzmir’ fikri üzerinden, akıllı kentlerin geleceği konuşuldu.

 

#Alsancak #Kıyı  ve #Göç bölümlerinden oluşan bu sayıyı okumak ve indirmek için:

https://issuu.com/izmirkulturplatformugirisimi7/docs/platform_s09_issuu

 

Pla+form 10

#Tasarım, #Performans, #Bellek, #Akdeniz ve #Göç bölümlerinden oluşan derginin bu sayısında İYTE Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü’nün kurucusu Can Özcan’ı, Karabağlar KETA’nın kurucularından Nail Özsoylu’yu , sanatçı Leman Sevda Darıcıoğlu ile “Bekleyiş” performansını , Orhan Berent ile “Clarke’ın Doru Tayları” romanını ,  Zeytinlik’te Suriyeli göçmenleri ve daha fazlasını bulabilirsiniz.

Bu sayıyı okumak ve indirmek için: https://issuu.com/izmirkulturplatformugirisimi7/docs/platform_s10_issuu