KPY

Kültür Politikası Yıllık 2019 Çıktı!

Temmuz '20

Sayın yazarlar ve okurlarımız, öngörülemeyen tüm olaylar ve bu zor zamanlarda başa çıkmak zorunda olduğumuz tüm gelişmelere karşın “Kültür Politikası Yıllık 2019 – Zorunlu Göç ve Kültürel Üretim” başlıklı yayınımızın yayımlandığı duyurmaktan mutluluk duyarız!

İletişim Yayınları tarafından basılarak dağıtımı yapılması planlanan Yıllık 2019, devam eden COVID-19 salgını sebebiyle bu sene online olarak yayımlandı. Tüm içeriğe aşağıdaki adreslerden erişebilirsiniz;

 

Turkish: https://www.iletisim.com.tr/dergiler/kultur-politikasi-yillik/5/sayi-2-kultur-politikasi-yillik-2019/10042

English: https://www.iletisim.com.tr/dergiler/kultur-politikasi-yillik/5/sayi-2-cultural-policy-yearbook-2019/10044

 

Kültür Politikası Yıllık 2019 -  ZORUNLU GÖÇ VE KÜLTÜREL ÜRETİM

Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY)

 

 • MERCEK                    EDİTÖRLER           Nevra Ertürk, Deniz Ünsal
 • AÇIK ALAN               EDİTÖR                   Esra Yıldız
 • DEĞERLENDİRMEEDİTÖRLER            Adil Serhan Şahin

 

Kültür Politikası Yıllık, yüksek nitelikli özgün araştırmalar üreten uluslararası hakemli bir yıllık yayındır. Makale göndermek, Mercek bölümü ve değerlendirme hakkında bilgi almak için bkz. kpy.bilgi.edu.tr

Tüm hakları saklıdır. Yazıların sorumlulukları yazarlara aittir. Hak sahiplerinin yazılı izni olmaksızın herhangi bir dağıtım ve çoğaltma işlemi yapılamaz.

 

Yayın Kurulu

Serhan Ada, Asu Aksoy, M. Melis Bilgin, Tanıl Bora, Osman Erden, Nevra Ertürk, Gökçe Dervişoğlu Okandan, Ferhat Özgür, Tuğrul Paşaoğlu, Adil Serhan Şahin, Deniz Ünsal, Esra Yıldız

 

 • YAYIN YÖNETMENİ:            Serhan Ada
 • YAYIN SEKRETERLERİ:       Sedef Akalın, Beyza Becerikli
 • YAYIN ASİSTANI:                 Alara Demirel
 • ÇEVİRMENLER:                   Yonca Cingöz, Hale Eryılmaz, Baran Gürpınar, Ertuğrul İnanç, Onur İşci, Ebru Kılıç, İpek Özbay,  Öykü Özer, Fatih Sel
 • KAPAK TASARIMI:               Mehmet Ulusel

 

 

İçindekiler

 • Sunuş - Serhan Ada

 

MERCEK (Editörler: Nevra Ertürk ve Deniz Ünsal)

 • Zorunlu Göç ve Kültürel Üretim - Nevra Ertürk, Deniz Ünsal
 • Yeniden Bağlanmak: İnsan Kaynaklı Afetlere Bağlı Zorunlu Göçler Sonrası Eve Dönüş Sürecine Kültür Mirasının Katkısı - Saadet Gündoğdu, Zeynep Gül Ünal
 • Hikâyemiz, amma hikâye… Hakawati Projesinden Paylaşılan Deneyimler - Marianne Boqvist, Serene Huleileh, Paul Mattar
 • Müzikal Göçler: Genç İnsanların Müzik Kültürlerinin (Yeniden)Yerleşim Bağlamlarında Sürdürülmesine Dair Görüşleri - Tiffany Pollock, Andrea Emberly
 • Çeşitlilik Ölçümleri? Kanada’daki Bir Mülteci Tiyatro Projesinde Kullanılan Temalara İlişkin Düşünceler - Taiwo Afolabi
 • Kayan Kimlikler ve Sabit Bakış: Bireysel Deneyimden Notlar - May Seifan, Ziad Adwan
 • Göç Hakikati: Tutulamayan Sözler, Çalınan Hayaller - Semra Doğan Ak
 • Kültür Mirasının Mülteciler İçin Kullanımı: “Multaka Projesi” – Berlin Müzeleri’nde Mülteciler İçin Bir Kültürel Girişim - Isber Sabrine
 • Mülteciler Almanya’ya Hoşgeldiniz - Özlem Canyürek
 • Suriye İç Savaşı Sonrasında İstanbul’da Yeni Yemek Pratikleri: Suriye Lokantaları ve Kolektif Göçmen Mutfakları - Ezgi Tuncer
 • Bekleme Siyasaları: Türkiye’de Suriye Kökenli Kültür Çalışmaları - Waseem Alsharqi
 • Brooklyn Müzesi’ndeki Bir Serginin Ardından: “Suriye, O Zaman ve Şimdi: Bir Yüzyıl Arayla Mültecilerden Hikâyeler” - Ayşin Yoltar-Yıldırım

 

IK ALAN (Editör: Esra Yıldız)

 • Kültürleri Özgürleştirmek: Kültür Kurumları Kanonundan Sanat Oluşumlarında Müşterekleşmeye - Pascal Gielen
 • Yakına Seferler - Nazlı Tümerdem

 

DEĞERLENDİRME (Editör: Adil Serhan Şahin)

 • MOUSSEM: “Kanon”u Sorgulayan Göçmen Kökenli Bir Kültür Örgütü - Mohamed Ikoubaan’la Söyleşi - Serhan Ada
 • AMA'nın Mekânı - Vittorio Urbani
 • Sayıların Ardındaki Yüzler: “Face Forwardinto my home Projesinin Değerlendirmesi - Şahizer Samuk Carignani, Derya Acuner, Yeşim Tonga Uriarte
 • “İstanbul’un Dünya Miras Alanlarını Çoklu Perspektiften Yorumlamak: İstanbul Kara Surları Örneği” Araştırma Projesi – Kültür Mirası İçin Katılımcı Bir Araştırma Yaklaşımı - Zeynep Kunt
 • “YALLAH”: Avrupa'ya Göç Yolunda Fas: Sivil İnisiyatifler ve Politika Üretme Denemeleri - Zeynep Okyay
 • “Multaka Projesi”: Müze Ziyaretlerine ve Kültür Mirasının Kullanımına Yeni Bir Yaklaşım - Adil Serhan Şahin
 • Kitap İncelemesi: modelling public space(s) in culture – Rethinking Institutional Practices in Culture and Historical (Dis)continuities, Hızla Değişen Neoliberal Dünyada Kamusal Alanlar Üzerindeki Kontrolü Yeniden Ele Geçirmek - Nina Mihaljinac
 • Konferans Değerlendirmesi: “Kültür Mirası ve Göç: Yeni Yöntemler ve Tarihsel Bağlamlar” (Stokholm, 15-16 Mayıs 2019) - Susana Vallejos
 • “Create Syria”: Diasporaya Nasıl Yaklaşılacağına Dair Sekiz Yıl Boyunca Ortaya Konan Düşünceler - Abdullah Alkafri, Sandra Kastoun