Kültür Politikası Yıllık

Kültür Politikası Yıllık, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) tarafından yayınlanan, yüksek kalitede ve özgün araştırmalar üreten uluslararası, akran değerlendirmeli bir yayındır. Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayımlanır. Yıllık, seçilen temaya ilişkin kavramsal ve çağdaş tartışmalar etrafında şekillenen “Mercek” ile “Açık Alan” ve “Değerlendirme” olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
“Mercek” teması, her sayı için yayın kurulu tarafından davet edilen editör(ler) tarafından belirlenmektedir.
“Açık Alan”, kültür politikaları ve yönetimi alanındaki en son gelişmeler ve tartışmalar hakkında “Mercek” kapsamına girmeyen makalelere yer vermektedir.
“Değerlendirme” yayınlar, mevzuat, uluslararası belgeler, etkinlikler, sanat eserleri ve akademik/kültürel toplantılar hakkında kısa bilgi, eleştiri ve yorum içermektedir.

2020-21

İçindekiler

Sunuş

Serhan Ada

 

Keynote (Video Konuşması)

Franco “Bifo” Berardi

 

MERCEK (Editörler: Franco Bianchini - Guy Saez)

 

Kentsel Kültür Politikaları: Şimdiki Zamana ve Olası Geleceklere Dair Bazı Notlar

Franco Bianchini - Guy Saez - Enrico Tommarchi

 

Kırılgan Kent

Adam Chmielewski

 

İnsan Hakları ve Kent: Yaratıcı Kentte İnsan Haklarının Rolü Nedir?

Jonathan Vickery

 

Yeni Beyoğlu Kimliğinde Beyoğlu Yok

Asu Aksoy

 

Avrupa’daki Miras Açısından Zengin Kentlerde Kültürel Miras ve Mega Etkinlikler Arasındaki İlişkilerin Araştırılması

Davide Ponzini - Zachary Mark Jones

 

Kentsel Kültür Politikaları ve Katılımcı Yönetişim Modelleri

Milena Dragićević Šešić - Tatjana Nikolić

 

Post “Küresel Kent” Sendromu: Valensiya’da Kültür Eksenli Kentsel Dönüşümün Yükselişi ve Çöküşü

Enrico Tommarchi

 

İşbirliği Kültürü Işığında Kentsel Kültür Politikalarının Yeniden İcadı:Madrid’deki Yurttaş Laboratuvarları Örneği

Raphaël Besson

 

Finansal Varlık Olarak Karşı Kültür: Lizbon’daki LX Fabrikası’nın Metalaşması

Leticia Carmo - Luca Pattaroni - Mischa Piraud

 

Öngörüle(bilir/mez)? Kültür Politikası ile Kentsel Planlama Arasındaki Belirsiz İlişki

Johannes Crückeberg - Andrea Cederquist - Daniel Gad

 

Güney Afrika’da Yeni Kentsel Kültür Politikası: Seçilmiş Vaka Çalışmaları

Richard Haines - Casper Lötter

 

ASEAN’da Yaratıcı Kent: Retorik ve Gerçeklik

Phitchakan Chuangchai

 

AÇIK ALAN (Editörler: Adil Serhan Şahin - Ayça Bayrak)

 

“Dindar-Otoriter” Neoliberalizm Döneminde Ayasofya Örneği

İsmail Tiryaki

 

Bir Direniş Biçimi Olarak Sanat: Devrim Sonrası Başkent Tunus Örnek Olayı

Nouhad Khalifa

 

Doğakültürlerde Karşılaşmalar: Yeni İpek Yolu’nda Bir Altyapı ve Miras Turu

Can Zeren

 

DEĞERLENDİRME (Editör: Alara Demirel)

 

“Avrupa Kültür Başkenti”: Dönüşüm Süreçlerinde Geleceğin Kültür Politikası için Bir Araç

Wolfgang Schneider

 

Yokluğun Kentsel Estetiği

Andrew N. Carpenter

 

“Masada Kimlere Yer Var?” Kentler Birörnekleşirken Hayatlarımız...

Funda Şenol Cantek

 

2020 Roma Şartı Üzerine Değerlendirme: Luca Bergamo ile Söyleşi

Serhan Ada - Funda Lena

 

Sosyal Ekonomik Yapının Telif Hakları Üzerindeki Etkileri Hakkında Bir Değerlendirme

Eda Çataklar

 

Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi Genç Araştırmacılar Konferansı, İstanbul Bilgi Üniversitesi (21-22 Ağustos 2020)

Jonathan Vickery

 

Disiplinlerarası Geçiş ve Ödünç Alınan Kavramlar ile Dönüşen Programlama Yaklaşımı: COVID-in-Residence

Emre Erbirer

 

İçindekiler