kpy yıllık

Kültür Politikaları ve Yönetimi Yıllığı (KPY Yıllık), 2009’dan bu yana her yıl Türkçe ve İngilizce dillerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) tarafından yayımlanmaktadır. Bugüne kadar 2009, 2010, 2011, 2012-2013 ve 2014-2015 Yıllıkları yayımlanmıştır. KPY Yıllık, Türkiye’de bu alanda çalışan akademisyenler, politika yapıcılar, kültür yöneticileri ve öğrenciler için çok önemli bir kaynak ve akademik bir yayın kanalı niteliğini taşımaktadır. Yıllık'ta, “Mercek” başlıklı tematik bir bölüm, seçilmiş olan temaya girmeyen makale ve denemelerin yer aldığı “Açık Alan” başlıklı bir ikinci bölüm yer alıyor. “Değerlendirme” bölümü, ise kültür politikaları ve yönetimi alanı ile ilgili yayınlar, mevzuat, konferans ve etkinlikler hakkındaki değerlendirme yazılarından oluşuyor. İletişim için kpy@bilgi.edu.tr

2009

Kültür Politikaları ve Yönetimi (KPY) 2009 

İçindekiler

BAŞ MAKALE
Gijs de Vries: Kalpleri ve Zihinleri Kazanmak:
Kültürel Diplomasi ve Avrupa Birliği- Türkiye İlişkileri
Özel Söyleşi: Talât Sait Halman Söyleşisi
Pulat Tacar Söyleşisi

DOSYA: KÜLTÜR POLİTİKALARI VE KENTLER
·    Dora Konsola, Nicholas Karachalis: Yunanistan’ın Küçük ve Orta Ölçekli Kentlerinde Sanat Festivalleri ve Kentsel Kültür Politikaları
·    Mariangela Lavanga: Kültür ve Şehirler. Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilir Kentsel Yapılandırma
·    Robert Kloosterman: Eski Şehirde Yeni Kentlilik: Amsterdam Örneği
·    Ilya Dementyev: Kaliningrad Bölgesinde Kültür Kurumlarının Yenilikçi Gelişimi: Proje Bazlı Bölge Tecrübesi

MAKALELER
·    Milena Dragićević Šešić: Bölgesel Stratejik Kültür Yönetimi Eğitim Programları
·    Cemil Boyraz: Türkiye’de Kitap Yayıncılığı: Kültür Politikları İçerisinde İhmal Edilmiş bir Alan
·    Mikhail Gnedovsky: Çağdaş Rusya’da Kültür Politikası

ANADOLU KENTLERİNDEN
·    Burak Asiliskender: Kayseri’de Erken Cumhuriyet Mirası Üzerinden ‘Modern’i Tartışmaya Açmak
·    Azad Ziya Eren: İri Kemikli Mezopotamya’da, Mahşeri bir Avlu Diyarbakır: Kent ve Kültür Politikalarına Çokuçlu Yaklaşım Denemesi
·    Veysel Tolun: Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi

DEĞERLENDİRMELER
·    Derleyenler - Dorota Ilczuk ve Yudhishthir Raj Isar, Diane Dodd:
Avrupa Kentlerinin Kültürel Yaşamına Yaşamında Çeşitlilik, Avrupa Metropolleri: Kentsel Kültürel Yaşamda Çeşitlilik (2006).
·    Derleyenler - Serhan Ada ve H. Ayça İnce, Ritva Mitchell:
Türkiye’deki Kültür Politikasını Avrupa Bağlamına Oturtmak, Türkiye’de Kültür Politikalarına Giriş (2009).
·    Derleyenler - Serhan Ada ve Deniz Ünsal, Truus Gubbels:
Dünyaları Yaratmak, Gelişen Kültür Kıtası: Oyuncular ve Ağlar, Ermenistan, Azerbeycan, Gürcistan, İran, Ürdün, Lübnan, Suriye, Türkiye (2008).
 

İçindekiler

Kapak