kpy yıllık

Kültür Politikaları ve Yönetimi Yıllığı (KPY Yıllık), 2009’dan bu yana her yıl Türkçe ve İngilizce dillerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) tarafından yayımlanmaktadır. Bugüne kadar 2009, 2010, 2011, 2012-2013 ve 2014-2015 Yıllıkları yayımlanmıştır. KPY Yıllık, Türkiye’de bu alanda çalışan akademisyenler, politika yapıcılar, kültür yöneticileri ve öğrenciler için çok önemli bir kaynak ve akademik bir yayın kanalı niteliğini taşımaktadır. Yıllık'ta, “Mercek” başlıklı tematik bir bölüm, seçilmiş olan temaya girmeyen makale ve denemelerin yer aldığı “Açık Alan” başlıklı bir ikinci bölüm yer alıyor. “Değerlendirme” bölümü, ise kültür politikaları ve yönetimi alanı ile ilgili yayınlar, mevzuat, konferans ve etkinlikler hakkındaki değerlendirme yazılarından oluşuyor. İletişim için kpy@bilgi.edu.tr

2016

Önsöz

 

MERCEK

Yalpalama (Precarity) ile Esneyerek Ayakta Kalma (Resilience) Arasında

Serhan Ada

Bağımsızlık mı Rekabet mi? Slovenya’da Sanat Emekçileri

Katja Praznik

Berlin’de Kültür Politikası Yapımında Çatışmalı Konsensüsün Açılması

Friederike Landau

BFAMFAPhD: Kültürel Değer Tartışması ve Sanatçılar Geri Bildiriyor Hakkında

Caroline Woolard

Sosyal Aktivizm Çağında Sanat

Sohrab Mahdavi

Günümüz Filistini’nde Bağımsız Yaratıcı Sektör

Fatin Farhat

Fas: Kültür, Siyaset ve Diğer Küçük Hayaller...

Dounia Benslimane

Saadiyat Adası’ndan Bir Fırtına Geliyor

MTL Kolektifi

İstanbul’daki Özel/Bağımsız Tiyatro Ortamı’nın Ayrıntılı İncelenmesi

Yeşim Tonga Uriarte

Guantanamo Kampı Müzesi: Prekarite ile Rezilyans Arasında

Ian Alan Paul

Artleaks: Sanat Ortamında Özgürleşme ve İşçi Hakları Adına Mücadele Olanakları

Vladan Jeremić - Corina L. Apostol

 

AÇIK ALAN

Ortadoğu’nun Emperyal Anlatımında Artivizmin Cakası

Khaled Ramadan - Dorian Batycka

Tartışmalı Hafıza: Sinema ve İspanya Dikta Geçmişi

Rebeca Maseda García

Eleştiri-Sonrası Dönemde Sanat Yazımı

Marcus Graf

Ayrımcılığın Normalleşmesi Üzerine Bir Çözümleme: Venedik Taciri

Emre Zeytinoğlu

 

DEĞERLENDİRMELER

Kültürün Beyaz Kitabı

Christopher Gordon

“Kültür Politikalarını Yeniden Şekillendirmek” Başlıklı UNESCO İzleme Raporu Üzerine Değerlendirme

Funda Lena

Köprüleri Yıkmak: Türkiye’nin Yaratıcı Avrupa Programı’ndan [Creative Europe] Çekilmesi Üzerine

L’Internationale

Türkiye Sanat Tarihinde Bir Boşluğu Doldurmak: 19. Yüzyıl Sonu 20. Yüzyıl Başı Osmanlı Sanat Tarihinde Ermeniler

E. Osman Erden

Tuzla’da Yetim Kalan Bir Yetimhane: Kamp Armen

Özlem Karakuş

Ulusal Roman Strateji Planı: Yetmez Ama Evet

Hacer Foggo

“Toto ve Kızkardeşleri”: Burası Bizim Mahalle

Derya Nüket Özer

“Sinema Hizmetleri Sektör Raporu” Üzerine Bir Değerlendirme

Evrim Töre

Arkeolojik Sit Alanlarına İlişkin Mevzuatın Esnetilmesi: Yapılaşma Girişimleri

Yiğit Ozar

İçindekiler

2016