kpy yıllık

Kültür Politikaları ve Yönetimi Yıllığı (KPY Yıllık), 2009’dan bu yana her yıl Türkçe ve İngilizce dillerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) tarafından yayımlanmaktadır. Bugüne kadar 2009, 2010, 2011, 2012-2013 ve 2014-2015 Yıllıkları yayımlanmıştır. KPY Yıllık, Türkiye’de bu alanda çalışan akademisyenler, politika yapıcılar, kültür yöneticileri ve öğrenciler için çok önemli bir kaynak ve akademik bir yayın kanalı niteliğini taşımaktadır. Yıllık'ta, “Mercek” başlıklı tematik bir bölüm, seçilmiş olan temaya girmeyen makale ve denemelerin yer aldığı “Açık Alan” başlıklı bir ikinci bölüm yer alıyor. “Değerlendirme” bölümü, ise kültür politikaları ve yönetimi alanı ile ilgili yayınlar, mevzuat, konferans ve etkinlikler hakkındaki değerlendirme yazılarından oluşuyor. İletişim için kpy@bilgi.edu.tr

2014-2015

Kültür Politikaları ve Yönetimi (KPY) 2014-2015

İçindekiler

Önsöz
Mercek: Kültüre Müdahale
·    Kevin Robins: Giriş: Yirmi Birinci Yüzyılda Kültür Politikaları ve Kültür Siyaseti

Devlet
·    Nina Obuljen Koržinek: Kültür Kurumlarının Dönüştürülmesi: Uygulanabilir Modeller Arayışı
·    Christopher Gordon: Karışık Bir Durum: Kamusal mı, Ticari mi Yoksa Hayırsever mi? 2015 Yılında Birleşik Krallık Sanat ve Kültür Politikaları
·    Richard Paterson: Birleşik Krallık Sinemasının Yönetimselliği
·    Terry Sandell: Kazakistan’ın 2050’ye Uzanan Yolu: Çokkültürlülük, Devlet Kültür Politikaları ve Sovyet Sonrası Milli Konsolidasyon
·    Daniel David Shoup, Sara Bonini Baraldi ve Luca Zan: Merkezileşmiş Bir Adem-i Merkezileşme: Türkiye’de Kültür Mirası Sektöründe Taşeron Kullanımı
·    Asu Aksoy ve Burcu Yasemin Şeyben: Kültür Üzerinde Kopan Fırtına: Türkiye’de Kültür Politikasında Dönüşüm mü?
·    Pelin Başaran: Sinemada Devlet Desteği ve Sansür

Sivil Toplum
·    Zeyno Pekünlü: Müşterekler Siyasetinin Dünü ve Gezi Direnişi Sonrasında Politik Potansiyelleri
·    Cengiz Aktar: Günümüz Türkiye’sinde Çoğulculuğun Olanakları ve Eksik Yönleri: Çoğulculuk Işığında Gezi Parkı Protestoları
·    Vasıf Kortun: Bir Projenin Başarısızlığı Aynasında Gezi Parkı
·    Tanıl Bora: Taraftarların Gezi’si: A.C.A.B., Anti-x ve Politizasyon
·    Rasim Erdem Avşar: #occupylove
·    Ivaylo Ditchev: Boşluğa Protesto Etmek: Bulgar Vatandaşlar Cezasızlığı Keşfediyor

Açık Alan
·    Jonathan Vickery: Sınırları Aşmak: Kültür Politikaları Araştırmaları ve Kalkınma Politikaları
·    Charles Vallerand ve Azadeh Lessard: Kamu Fonlarının Sanatçılara ve Kültür Kuruluşlarına Tahsis Edilmesinde Doğru Katılımcı Yönetim Kuralları: Bir Uygulama Rehberi
·    Özlem Canyürek: Kültürel Mekânlar Olarak Alışveriş Merkezleri
·    Liwaa Yazji: Suriye’den Mektup

Anısına
·    Serhan Ada: Bir Entelektüel Olarak Özgür Uçkan
·    Erkan Saka: Dr. Özgür Uçkan Anısına

Değerlendirme
·    Gökçe Dervişoğlu Okandan: “Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı” Çalışması Kapsamında Türkiye’de Tasarım Alanının Stratejik Analizi
·    Ares Shporta: Herkesin Sineması Kendine
·    Theodora Tsitoura: Syriza’nın Kültür Politikası
·    Elif Çiğdem Artan: Müze, Teknoloji, Demokrasi: Democratising the Museum: Reflections on Participatory Technologies Kitabı Üzerine bir Değerlendirme
·    Lluís Garcia Petit: Biyosfer Rezervlerindeki Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri İçin Yöntem: Montseny Deneyimi
·    Buğday Derneği: 18. IFOAM Dünya Organik Kongresi
·    Nihan Dalbeler: “Onlar”

İçindekiler

Kapak İçindekiler