kpy yıllık

Kültür Politikaları ve Yönetimi Yıllığı (KPY Yıllık), 2009’dan bu yana her yıl Türkçe ve İngilizce dillerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) tarafından yayımlanmaktadır. Bugüne kadar 2009, 2010, 2011, 2012-2013 ve 2014-2015 Yıllıkları yayımlanmıştır. KPY Yıllık, Türkiye’de bu alanda çalışan akademisyenler, politika yapıcılar, kültür yöneticileri ve öğrenciler için çok önemli bir kaynak ve akademik bir yayın kanalı niteliğini taşımaktadır. Yıllık'ta, “Mercek” başlıklı tematik bir bölüm, seçilmiş olan temaya girmeyen makale ve denemelerin yer aldığı “Açık Alan” başlıklı bir ikinci bölüm yer alıyor. “Değerlendirme” bölümü, ise kültür politikaları ve yönetimi alanı ile ilgili yayınlar, mevzuat, konferans ve etkinlikler hakkındaki değerlendirme yazılarından oluşuyor. İletişim için kpy@bilgi.edu.tr

2011

Kültür Politikaları ve Yönetimi (KPY) 2011

İçindekiler

BAŞ MAKALE
Christine M. Merkel: Adil Kültür 2030 – 2005 UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması Ve Geliştirilmesi Antlaşması

DOSYA: TOPLUM İÇİN MİRAS
·    Burçin Altınsay Söyleşisi
·    Graham Fairclough: Mirasın Gelecek İçin Değeri
·    Kültürel Miras Yönetimi Araştırma ve Değerlendirme
·    İclal Dinçer ve Zeynep Enlil: Kültür Mirasının Değişen Kapsamı ve “Kültürel Mirasın Toplum İçin Değeri – Faro Sözleşmesi”nin Algılanması: Türkiye İçin Bir Ön Araştırma
·    Daniel Shoup: Arkeoloji, Paydaşlar ve Sit Yönetimi
·    Daniela Angelina Jelinčić: Çağdaş Kimlik: Başarılı Kültür Turizmi Yönetimi İçin Bir Girişim
·    Ece Irmak: Kültür Turizminin Doğal Çevre Ve Kültürel Miras Üzerindeki Etkileri: Eminönü Örneği
·    Çatışma Uzlaşma Arasında Kültürel Miras
·    Orhan Silier: Türkiye’de Bir Kültürel Miras Hareketinin Oluşabilmesi Üzerine Üç Tez
·    Ece Velioğlu: Kültürel Mirasın Uluslararası Alanda Korunmasına İnsan Hakları Çerçevesinden Bir Bakış: Hasankeyf
·    José G. Vargas-Hernández: Meksika’da Bir Madenci Şehrinin Yeniden Canlandırılmasında Çevresel ve Kültürel Miras Etkileri: Cerro De San Pedro Vakası
·    Maximilian Hartmuth: Kültürel Miras Politikası, Sivil Toplum ve Akademi: Güneydoğu Avrupa’yla İlgili Üç Yeni Projeden Notlar
·    Ivaylo Ditchev: Savaş Alanı Olarak Miras: Bulgaristan Komünizme Karşı
·    Kültürel Mirasa bir Bakış: Roman Çalışmaları Üzerine
·    Kevin Robins: Romanlar ve Miras Sorusu
·    Ksenija Vidmar Horvat: Mekânları Hatırlamak: Bellek, Romanlar ve Kültürel Mirasa İlişkin Avrupa Söylemi
·    Asu Aksoy ve Kevin Robins: İstanbul’da Yaşayan Roman Mirasının Yerinden Edilmesi: Sulukule
·    Serhan Ada ve Kevin Robins: Dragan Klaić, Avrupalı Bir Entelektüel
·    Dragan Klaić: Komünist Kültürel Üretimi Hatırlamak ve Unutmak

Kültürel Mirasın Toplum İçin Değerine Dair Avrupa Konseyi Çerçeve Sözleşmesi Metni (Faro, 2005), Avrupa Konseyi

DEĞERLENDİRMELER
Bob Catterall: Mekânsal Adalet Arayışı mı? Mekânsal Adalet Arayışı (2010) Edward Soja, Minneapolis/Londra: University of Minnesota Press Zuhal Ulusoy: Mekân ve Kültür Sempozyumu (10-12 Eylül 2011, Kadir Has Üniversitesi)
 

İçindekiler

Kapak