kpy yıllık

Kültür Politikaları ve Yönetimi Yıllığı (KPY Yıllık), 2009’dan bu yana her yıl Türkçe ve İngilizce dillerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) tarafından yayımlanmaktadır. Bugüne kadar 2009, 2010, 2011, 2012-2013 ve 2014-2015 Yıllıkları yayımlanmıştır. KPY Yıllık, Türkiye’de bu alanda çalışan akademisyenler, politika yapıcılar, kültür yöneticileri ve öğrenciler için çok önemli bir kaynak ve akademik bir yayın kanalı niteliğini taşımaktadır. Yıllık'ta, “Mercek” başlıklı tematik bir bölüm, seçilmiş olan temaya girmeyen makale ve denemelerin yer aldığı “Açık Alan” başlıklı bir ikinci bölüm yer alıyor. “Değerlendirme” bölümü, ise kültür politikaları ve yönetimi alanı ile ilgili yayınlar, mevzuat, konferans ve etkinlikler hakkındaki değerlendirme yazılarından oluşuyor. İletişim için kpy@bilgi.edu.tr

2010

Kültür Politikaları ve Yönetimi (KPY) 2010
İçindekiler

BAŞ MAKALE
Hans Mommaas: Kent, Kültür ve Kimlik: Üçüncü Mekân Olarak Kent
Özel Söyleşi: Raymond Weber Söyleşisi

DOSYA: KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK
·    Danielle Cliche Söyleşisi
·    Eltje Bos ve Cas Smithuijsen: Hollanda’da Kültürel Çeşitlilik ve Sanat Politikaları, 1980-2010; Sonsöz: Türkiye’den Bakıldığında Hollanda’da Kültürel Çeşitlilik, Deniz Ünsal
·    Amanda Brandellero: Kültür Endüstrilerinde Çeşitlilik: Bir Göçmen Kültürel Girişimci Perspektifi
·    Daniela Angelina Jelinčić: Çeşitliliği Farklı –(izm)lerle Kutlamak

DOSYA: KÜLTÜR POLİTİKALARI VE KENTLERE YENİDEN BAKMAK
·    Davide Ponzini: Kentsel Yenilenme Karşısında Kültür Politikaları Geliştirmek: Kuzey Milano Alt Bölgesi Örneği
·    Fanny Bouquerel: Sicilya’da Kültür Politikası Meseleleri
·    Ayça İnce: 2000’lerde İstanbul’da Kültür Merkezleri ve Değişen Kültür Politikaları
·    Burcu Yasemin Şeyben: Yerel, Kentsel ve Küreselin Buluşması: Ahırkapı Hıdırellez Şenliği

ANADOLU KENTLERİNDEN
·    Ülkü Zümray Kutlu: Türkiye’de Katılımcı Yerel Kültür Politikalarının Gelişimi Alandan Bir Yorum: Kars ve Çanakkale Örnekleri
·    Eylem Ertürk: Kars’ta Kültür ve Sanat | 2005-2009 Kars Sanat Merkezi Deneyimi
·    Pelin Başaran: “İnsanlık Anıtı” Üzerinden Kars’a Bakmak
·    Esra Aysu Aysun: Yeni Dönemde Güncel Sanat Atılımları ve A77 Örneği

DİĞER MAKALELER
·    Derya Nüket Özer: Korumanın Unutulan İnsan Boyutu
·    Banu Pekol: Türkiye’de Kültür Ürünlerinin Metalaşması Işığında Mimari Miras
·    Rana Yazaji: Suriye Kültür Politikalarında Devlet Planlaması ve Sivil Toplumun Gelişen Rolü

DEĞERLENDİRMELER
·    Ayça İnce: 17. Avrupa Kültür Yönetimi Eğitim Merkezleri Ağı Yıllık Konferansı, Kültür Politikası Genç Araştırmacıları Forumu ve Kültür Politikası Araştırması Ödülü
·    Bige Örer: Sharjah Mart 2010 Toplantısı
·    Deniz Ünsal ve Hanzade Uralman: 2. Çanakkale Müzeleri Buluşması: Kentsel Kültür Politikalarında Müze ve Diyalog
·    Seza Sinanlar Uslu: Bir Semt: Cihangir, Bir AB Projesi: MELT
·    Burcu Yasemin Şeyben: Bir Avrupa Birliği Adayı Olarak “Kongo” ve Devletin Avrupa Birliği Üyelik Sürecindeki Kültürel Rolü
 

İçindekiler

Kapak