• CAMMA Perşembe Konuşması - Kültür Yönetimi Açısından YKKS (16 Kasım 2017)

    Kurumun 40 yılı aşan belleğinin yanında kültür kurumu yönetimi açısından irdeleneceği bu oturumda Genel Müdür Tülay Güngen, GM Yardımcısı Veysel Uğurlu'nun yanı sıra YKK Müze Müdürü Şennur Şentürk ve Yayıncılık Danışmanı Güven Turan da konuşmacılar arasında yer alıyor. Etkinlik dili Türkçedir. Katılım ücretsizdir.

  • 16 Kas, 2017

  • KPY Konferansı 2017 - Mike van Graan (21 Şubat 2017) - Kültür Politikalarında Gelgitler: Güney Afrika Deneyimi

    2016’da, Güney Afrika hükümeti, 1996’da kabul olunan apartheid-sonrası ilk kültür politikası belgesinin üzerinden yirmi yıl geçtikten sonra “Kültür, Sanat ve Kültür Mirası”na dair yeni bir kültür politikası beyanı niteliğinde bir Beyaz Kitap (White Paper) taslağı hazırladı. O vakitler güçlük, sadece beyaz Güney Afrikalıların değil tüm Güney Afrikalıların kültürel hayata katılımını ve sanattan yararlanma haklarını pekiştirmekti. Bugünkü taslak politika belgesi ise, apartheid geçmişinden miras kalan ve son yirmi iki yılda şiddetlenen yoksulluk, işsizlik ve eşitsizlik gibi temel güncel sorunlara karşılık çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

  • 21 Şub, 2017