KPY

Sanat ve Kültür Yönetimi Konferansı "Değişen Dünyada Kültür ve Sanat"

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı (CAMMA)

Sanat ve Kültür Yönetimi Konferansı

"Değişen Dünyada Kültür ve Sanat"

 

Tarih2-3 Haziran 2023

Yer: santralistanbul Kampüsü E-4 305

Modern dünyadaki köklü değişimlerin getirdiği çalkantıları ifade etmek için kullanılan “kriz” kavramı, son on yılda hem ulusal hem de uluslararası ölçekte, farklı yönlerden gündemi belirlemiştir. Bu dönemde, en geniş halkasını ekolojik krizin oluşturduğu, COVID-19 pandemisi ve etkilediği iktisadi ve kültürel politikalar, devam eden savaşların ve göç hareketlerinin şekillendirdiği bir çoklu krizler ortamı oluşmuştur. Bu ortam önemli toplumsal, ekonomik ve siyasi değişimleri beraberinde getirmiş, bunlara her alanda hızlanarak devam eden dijital dönüşüm süreci eşlik etmiştir. Kültür ve sanat, kimi zaman krizlerin olumsuz etkilerinin görüldüğü alanlardan olmuş, kimi zaman da yeni ifade biçimleri üreterek krizlere geniş bir perspektifte yanıt vermiştir. Çoğu henüz son bulmamış olan bu değişimler, eğitim, toplumsal cinsiyet, kültür-sanata erişim hakkı, kamusal alan, kültür politikaları vb. daha pek çok konuda bizleri düşünmeye, yeni politikalar ve olası çözümler aramaya iten bir güç görevi görmüştür. 

“Değişen Dünyada Kültür ve Sanat” Konferansı, dünyada son dönemlerde yaşanan köklü değişimlerin kültür-sanat alanına yansımalarını ve etkilerini akademisyen, araştırmacı ve lisansüstü öğrencilerinin katkısıyla ele alıyor.