KPY

GENÇ ARAŞTIRMACILAR KONFERANSI KİTABIMIZ ÇIKTI!

Mart '22

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü olarak 21-22 Ağustos 2020 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirdiğimiz Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi Genç Araştırmacılar Konferansı’nın kitabı Hiperyayın tarafından hazırlanarak çevrimiçi yayınlandı.

 

Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi Genç Araştırmacılar Konferansı 21-22 Ağustos 2020: “Makaleler” isimli kitabımız, Djamila Z. Boulil (University of Groningen), Gülçin Balat (Hacettepe Üniversitesi), Nadya Ponomarenko (Goldsmiths, University of London), Doğuş Coşar (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), Barbara Lovrinić Higgins (Institute for Development and International Relations), Ayça Bayrak Uluğ (Dokuz Eylül Üniversitesi), İsmail Tiryaki (King’s College London), Valeria Donato (University of Urbino), Taiwo Afolabi (University of Victoria, Canada), İlknur Gümüş (Nişantaşı Üniversitesi), Zeynep Uğur (École des Hautes Études en Sciences Sociales), Didem Ermiş (İstanbul Aydın Üniversitesi) ve Jeff M. Poulin (Creative Generation) olmak üzere on üç genç araştırmacının konferans tebliğlerinin gözden geçirilmiş makalelerine yer veriyor.

 

Yayınımıza Türkçe ve İngilizce olarak hiperkitap.com adresinden ulaşılabilir.

 

 

Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi Genç Araştırmacılar Konferansı

21-22 Ağustos 2020

“Makaleler”

 

Editör: Doç. Dr. Serhan Ada

Yardımcı Editörler: Sedef Akalın, Miyase Çelen

Yayınevi: Hiperyayın

Sayfa: 272

e-ISBN: 978-625-8410-05-1

İstanbul, 2022

 

 

İÇİNDEKİLER

 

Önsöz.......................................................................................................... 11

Doç. Dr.Serhan Ada - Kültür Politikaları ve Kültürel Diplomasi UNESCO

Kürsüsü Başkanı

Açılış Konuşmaları.................................................................................... 13

Prof Dr. Öcal Oğuz - UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı

Prof Dr. Şeref Ateş - Yunus Emre Enstitüsü Başkanı

Öğr. Gör. Emre Gönen - İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Temsilcisi

 

1. Oturum: Uluslararası İlişkilerin Bir Aracı Olarak Kültür • 19

Moderatör: Prof. Dr. Ayhan Kaya - Tartışmacı: Doç. Dr. Jonathan Vickery

• İleriye Bakmak: Uluslararası Kültürel İlişkilerde Yeni Eğilimler...........20

Djamila Z. Boulil

• Kuzey Makedonya Türklerinde Nostalji ve Maddi Kültür İlişkisinin

Kültürel Diplomasi Bağlamında İşlevleri Üzerine Bir İnceleme.............42

Gülçin Balat

• Uluslararası Kültürel İlişkiler: Etki ve Değerlendirme.............................54

Nadya Ponomarenko

 

2. Oturum: Kültürel Mirasın Yönetimi ve Paylaşımı • 81

Moderatör: Dr. Ayşe Ege Yıldırım - Tartışmacı: Prof. Dr. Yonca Kösebay Erkan

• Kayıp ya da Kazanç, Eski Haline Dönme ya da Modernleşmede

Uyum: Hasankeyf ve Göbeklitepe Kültürel Miras Yönetimi Örnekleri.... 82

Doğuş Coşar

• Kültürel Mirasın Medyalaştırılan Belleği ve Dijital Dönüşümü –

Kütüphaneler, Arşivler ve Müzeler için Yeni Yönler.................................99

Barbara Lovrinić Higgins

• Müzeler Yarışıyor: Türkiye ve Avrupa Yılın Müzesi Ödülü ..................121

Ayça Bayrak Uluğ

 

3. Oturum: Kültür Politikasının Yeni Aktörleri: Kentler • 135

Moderatör: Prof. Dr. Franco Bianchini - Tartışmacı: Prof. Dr. Asu Aksoy

• Kültür Politikasının Uluslararası Ekonomi Politiği: İstanbul’da

Devlet Kaynaklı ve Kredi Odaklı Kentsel Dönüşümün

Sosyokültürel Yaşam Üzerindeki Etkisinin Eleştirel Bir Analizi..........136

İsmail Tiryaki

 

4. Oturum: Kültür Endüstrileri: Bir Vaka Olarak Film • 163

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Esra Yıldız - Tartışmacı: Dr. Öğr. Üyesi Ebru Çiğdem Thwaites Diken

 

• Netflix’te Çin’in Hikayesini Anlatmak: “A Love So Beautiful”

(O Kadar Güzel Bir Aşk) ve “Meteor Garden” (Meteor Bahçesi)

Vaka İncelemeleri ..........................................................................................164

Valeria Donato

• Sömürge Sonrası Afrika’da Film ve Kültürel Diplomasi:

Nollywood ve Nijerya Kültür Politikası ....................................................184

Taiwo Afolabi

 

5. Oturum: Tüm Formlarıyla Kültür ve Sanat • 201

Moderatör: Prof. Dr. Wolfgang Schneider- Tartışmacı: Doç. Dr. Nina Mihaljinac

 

• Yaratıcı Kültür Endüstrilerinde Dijital Kültür Diplomasisi

Bağlamında İçerik Üretimi..........................................................................202

İlknur Gümüş

• Yeni Bir Kozmopolitliğe Doğru? İstanbul Fringe Festivali.................... 218

Zeynep Uğur

• Pandemi Döneminde Sanatçıların Dayanıklılığı:

Görsel Sanatlar Alanı....................................................................................236

Didem Ermiş

• Yaratıcı Nesli Anlamaya Doğru: Uluslararası Kültür

Politikası Yaklaşımı.......................................................................................256

Jeff M. Poulin

 

 

Bilimsel Komite

Doç. Dr. Serhan Ada, Prof. Dr. Asu Aksoy, Dr. Öğr. Üyesi Ali Alper Akyüz, Prof. Dr. Franco Bianchini, Dr. Öğr. Üyesi Mesrure Melis Bilgin, Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu, Prof. Dr. Milena Dragicevic Sesic, Prof. Dr. Yonca Kösebay Erkan, Doç. Dr. Nevra Ertürk, Dr. Daniel Gad, Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kara, Dr. Solmaz Karabaşa, Prof. Dr. Ayhan Kaya, Dr. Funda Lena Nazik, Doç. Dr. Nina Mihaljinac, Prof. Dr. Nilüfer Timisi Nalçaoğlu, Prof. Dr. Ferhat Özgür, Dr. Gül Pulhan, Prof. Dr. Wolfgang Schneider, Doç. Dr. Özlem Sert, Dr. Sana Tamzini, Dr. Öğr. Üyesi Ebru Çiğdem Thwaites Diken, Prof. Dr. Aslı Tunç, Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu, Doç. Dr. Deniz Ünsal, Doç. Dr. Jonathan Vickery, Prof. Dr. Nurhan Yentürk, Dr. Ayşe Ege Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Esra Yıldız, Prof. Dr. Şebnem Yücel

 

Organizasyon Komitesi

Serhan Ada (Kültür Politikaları ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü Başkanı), Adil Serhan Şahin (Araştırma Görevlisi), Sedef Akalın (İdari Asistan), Meltem Ezer (Araştırma Görevlisi), Tüten Akay, Alara Demirel, Ayşe Devecioğlu, Zeynep Yavuzcezzar.