• Kazandığı tazminatı Kobani’ye bağışlıyor

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Demokratik Halkın Partisi’nin (DEHAP) 2003’te düzenlediği bir konserde yaptığı konuşma nedeniyle para cezasına mahkûm edilen sanatçı Ferhat Tunç’un adil yargılanmadığına ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. AİHM dün, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) adil yargılanma hakkıyla ilgili olan 6. ve ifade özgürlüğü ile ilgili olan 10. maddelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Türkiye’nin sanatçıya yaklaşık 12 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Link

 • 11 Şub, 2015

 • İlk Kez Süryanice Köy İsmi İade Edildi

  Türkiye'de ilk kez bir Süryani köyünün ismi iade edildi. Mardin'e bağlı Midyat ilçesindeki Alagöz mahallesinin ismi özgün ismi Bethkustan ile değiştirildi. 1921 yılından itibaren devlet politikası kapsamında yaklaşık 30 bin 280 yerleşim yerinin adı Kütçe, Ermenice, Rumca, Lazca, Çerkesçe, Ermenice, Süryanice ve Arapça olduğu için değiştirildi. Bu yerleşim yerlerinin 12 binden fazlası köydü. Link

 • 11 Şub, 2015

 • TMMOB Ankara'ya Yürüyor

  TMMOB, torba yasa ile TMMOB’nin kuruluş yasası olan 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu değiştirilmek istenmesine karşı Ankara'ya yürüyüş başlattı. Ortak basın açıklamasında yasa değişikliğiyle ülkenin daha geniş ölçekte ranta, talana ve yağmaya açılmak ve TMMOB'un yok edilmek istendiği belirtildi. Link

 • 10 Şub, 2015

 • Arkeolojinin Özelleştirilmesine Karşı Louvre’da Protesto

  Mesleklerinin özelleştirilmesini ve ticarileştirilmesini protesto eden arkeologlar, ziyaretçilerin Louvre Müzesi’ne para ödemeden girmesini sağladılar. Protestocu arkeologlar, kültür sektöründe çalışanları temsil eden sendikalara bağlıydılar; inşaat ve kazı alanlarında çıkması muhtemel arkeolojik eserlerin korunmasını sağlamakla yükümlü kamu çalışanlarıydılar. Link

 • 10 Şub, 2015

 • Türkiye İstiyor, Twitter Buzluyor

  Twitter, geri çektiği Şeffaflık Raporu’nu yayınladı. Rapora göre Türkiye hala dünyada en çok tweete sansür uygulanmasını talep eden ülke. Twitter da en çok Türkiye'den gelen sansür taleplerini yerine getiriyor. Bakan Elvan'ın açıkladığı rakamlar ile Twitter'ın rakamları arasındaki tutarsızlık ise sürüyor. Link

 • 10 Şub, 2015

 • 2015 Rekabet Mektubu yayınlandı

  2009 yılından beri her yıl yayımlanan Rekabet Mektupları'nın yedincisi olan 2015 Rekabet Mektubu'nun teması "medyanın rekabet kültürünün geliştirilmesindeki rolü" olarak belirlendi. Link

 • 09 Şub, 2015

 • Bakanlığın ‘acıklı güldürüsü’

  ‘Lorca’nın Acıklı Güldürüsü’ adlı oyuna destek alamayan Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST), Kültür Bakanlığı’na karşı açtığı davayı kazandı. BGST, bakanlığın ‘destek’ konusundaki tutumunu ‘Gezi süreci sonrası seküler tiyatro çevresine bir haddini bildirme operasyonu’ olarak nitedi. BGST’nin avukatı Fırat Kuyurtar, bu kararın, Kültür Bakanlığı’nın özel tiyatrolara yardım konusunda keyfi karar alamayacağı yönünde bir emsal toluşturacağını ve bunun önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Link

 • 01 Şub, 2015