KPY

UNESCO Dünya Kültür Politikaları ve Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı - MONDIACULT 2022

Kasım '22

UNESCO Dünya Kültür Politikaları ve Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı - MONDIACULT 2022, 1982'de Meksiko’da (Meksika) düzenlenen ilk konferanstan kırk yıl, 1998'de Stockholm'de (İsveç) düzenlenen UNESCO Kalkınma için Kültür Politikaları Dünya Konferansı'ndan 24 yıl sonra yeniden düzenlendi.

28-30 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenen konferans dünyanın 150 farklı ülkesinden 2500 üzerinde delegeyi bir araya getirdi.

Üç gün süren konferansın ilk iki günündeki oturumlarda, kültür endüstrisi ve bölgesel kalkınma, sürdürülebilirlik, sanat ve ifade özgürlüğünün kültür politikaları ile desteklenmesi gibi başlıklar ele alındı. UNESCO tarafından 2025'ten itibaren dört yılda bir Kültür Politikaları Dünya Forumu'nun düzenlenmesi fikri öne sürüldü.

Katılımcılar, uluslararası işbirliği ile sanatsal ve kültürel değerlerin yasadışı ticaretine karşı mücadeleye ilişkin çabalarının arttırılması gerektiğine dair görüş birliğine vardı. Aynı konuda UNESCO Genel Direktörü Azoulay, UNESCO ve INTERPOL tarafından 2025 yılında insanlara eğitim ve pedagojik bir araç olarak hizmet edecek sanal bir çalıntı kültürel varlık müzesi oluşturulacağını duyurdu.

Konferans tüm katılımcıların oybirliğiyle, kültürün “küresel bir kamu üretimi” olduğu olgusunun kabul edildiği Kültür Deklarasyonu ile sonlandı. UNESCO liderliğindeki on aylık çok taraflı müzakerelerin sonucu olan deklarasyonda devletler, kültürün bir sonraki Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında “kendi başına belirli bir amaç olarak” dahil edilmesini talep ediyor.

Kültür Deklarasyonu, sanatçıların sosyal ve ekonomik haklarından sanatsal özgürlüğe, kültürel ve doğal mirasın korunması ve tanıtılmasına kadar kamu politikalarında dikkate alınması gereken bir dizi kültürel hakkı tanımlıyor. Aynı zamanda, çevrimiçi kültürel çeşitlilik, sanatçıların fikri mülkiyet hakları ve içeriğe adil erişim için özellikle büyük platformlar olmak üzere dijital sektöre ilişkin kapsamlı düzenleme çağrısında bulunuyor.

 

 

Kaynak: https://www.unesco.org/en/articles/mondiacult-2022-states-adopt-historic-declaration-culture?hub=701