KPY

Yeni Tasarı Kömür ve Nükleere Çevreyi Kirletme İzni Veriyor

Mart '15

Greenpeace Meclis’te komisyondan geçen Elektrik Piyasası Kanunu’ndaki değişliklerin yaratacağı çevre tahribatına dikkat çekti. Anayasa Mahkemesi’nin daha önce iptal ettiği düzenlemelerin tekrar yasa haline getirilmek istendiğini duyurdu. Link