KPY

Yeni kitap - Kültürel Diplomasi: Sanat, Festivaller ve Jeopolitik

Kasım '17

Kültürel Diplomasi: Sanat, Festivaller ve Jeopolitik başlıklı kitap Prof. Milena Dragićević Šešić, Ljiljana Rogač Mijatović ve Nina Mihaljinac editörlüğünde yayımlandı. 

Kitap beş bölümden oluşuyor: Kültürel çeşitlilik: yumuşak güç veya adil işbirliği, Kültürel diplomaside tiyatro festivalleri, para-diplomasi ve aşağıdan yukarıya kültürel diplomasi, Sırbistan - uluslararası kültürel işbirliğinde zorluklar ve perspektifler, Kültürel işbirliği verileri. Kitaba makaleleriyle katkı sağlayan araştırmacılardan bazıları Serhan Ada, Monika Mokre, Hugo de Greef, Biljana Tanurovska Kjulakovski ve Ana Žuvela.