KPY

Višnja Kisic’ten Yeni Kitap: “Governing Heritage Dissonance: Promises and Realities of Selected Cultural Policies” (Doç. Dr. Nevra Ertürk Yorumladı)

Mart '17

Avrupa Kültür Vakfı (ECF), 2013 yılında Kültür Politikası Araştırma Ödülü'nü (CPRA) kazanmış olan Višnja Kisić'in öncü çalışması “Governing Heritage Dissonance: Promises and Realities of Selected Cultural Policies” adlı çalışmasının yayımlandığını duyurdu.

Güneydoğu Avrupa'dan açıklayıcı örnek vakaları ele alan Kisić, geçmişe nasıl yaklaştığımızı ve Avrupa'da parçalanmışlığın arttığı bir dönemde kültürler, uluslar ve kuşaklar arasındaki çeşitliliklerle nasıl başa çıktığımızı yeniden düşünmemizi sağlayarak mirası araştırmaları ve kültür politikalarını farklılık, çatışma ve uzlaşma konuları ile ilişkilendiriyor. Tam zamanında yapmış olduğu bu analiz, ortak mirasımıza Avrupa’nın ortak geleceğinin daha iyi şekillendirilmesine olanak sağlayabilecek yaklaşım yolları önermekte.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

http://www.culturalfoundation.eu/library/cpra-2013

 

Kültür Politikası Araştırma Ödülü (CPRA) Hakkında

10.000 Euro tutarındaki Kültür Politikası Araştırma Ödülü (Cultural Policy Research Award – CPRA) 2004-2013 yılları arasında, uygulamalı ve karşılaştırmalı kültür politikaları alanında Avrupa ile alakalı konuları ele alan 35 yaşın altındaki genç ve yetenekli araştırmacıları onurlandırmak üzere, politika geliştirme alanında bilgilendirici ve bu alanın uygulayıcılarına fayda sağlayan, değerli içgörü ve öneriler getiren başarılı araştırma projelerine verilmekteydi. Ödül alan projeler uluslararası bir jüri tarafından çeşitli kriterlere uygunluklarına göre seçilmekteydi.

 

Dijital Alan - The Researchers’ Lab

Avrupa Kültür Vakfı, genç ve kıdemli kültür politikası araştırmacılarının bir araya gelerek, bilgi birikimlerini paylaşabileceği, bilgiye ulaşabileceği ve işbirliği yapabileceği bir çevrimiçi alan sağlıyor. The Researchers’ Lab (Araştırmacılar Laboratuvarı) genç araştırmacıları uluslarötesi düşünmek ve çalışmak konusunda desteklemeye, Avrupa ve ötesinde kültür politikaları üzerinde çalışan akademisyenler topluluğunu teşvik etmeye devam ediyor.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 

YTÜ Öğretim Üyesi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Nevra Ertürk Yorumladı:

Yugoslavya’nın dağılmasından sonraki dönemde Balkanların batısındaki miras ve bu mirasla ilgili tartışmalar, politikalar ve uygulamaları konu alan kitapta, çelişkiler, farklılıklar ve çatışmalar çerçevesinde kültür ve miras kavramları değerlendiriliyor. Yakın geçmişte savaşlar ve ayrışmalar yaşamış Güney Doğu Avrupa’da mirasın uzlaşmacı, kapsayıcı ve birleştirici rolü dört çarpıcı örnekle kitapta anlatıyor. İlk örnekte ele alınan konu, Bosna-Hersek, batı Sırbistan, batı Karadağ ile orta ve güney Hırvatistan’da bulunan; 28 alandan oluşan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 2016 yılında kaydedilen “Stećci Ortaçağ Mezartaşları” seri adaylık miras alanlarıdır. Geçmişte mülkiyet hakkı iddialarına konu olan mezarlıklar, ortak mirasın işbirliği içinde yorumlanmasına iyi bir örnektir. “Balkanları Düşlemek: Uzun 19. Yüzyılda Kimlikler ve Anılar” başlıklı gezici sergi, Güney Doğu Avrupa’daki oniki farklı ulusal hikayenin, uzun 19. yüzyıl tarihindeki ortak yorumudur. “Yeni Eski Müze” Projesi, günümüzde mevcut olmayan bir ülkenin, Yugoslavya’nın tarihinin, Yugoslav mirasının tüm paydaşlarını dahil ederek anlatması nedeni ile çelişkiler ve miras konusunu farklı bir perspektiften ele alıyor. Kitapta anlatılan son örnek, savaşlara dair kişisel anıların Hırvat Bellek Arşivi’nde çevrim içi olarak müzeleştirilmesidir. İnsan hakları bağlamında miras yöntemlerinin nasıl kullanıldığını gösteren bu örnekte, resmi bir kamusal belleğe karşı bireylerin savaşlara dair hatırladıkları çoğulcu bir dil ile aktarılıyor.

(KPY, 2017)