KPY

UNESCO “Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma İçin Kültür” Küresel Raporu Yayımlandı

Ocak '17

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Kültürün stratejik bir değer olarak daha kapsayıcı, yaratıcı ve sürdürülebilir kentler yaratma gücüne ışık tutan yeni bir rapor yayımladı.

“Kültür: Kentsel Gelecek” raporu, kültürün kentsel stratejilerin sürdürülebilirliğinin yanı sıra kent sakinlerine daha iyi bir yaşam kalitesi sağlanması amacıyla kentsel stratejilere tam olarak entegre edilmesi gerekliliğini savunmakta.

UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova raporun önsözünde "Günümüzde dünya nüfusunun yarısından çoğunun kentsel alanlarda yaşıyor olmasıyla birlikte sürdürülebilir kalkınmaya giden yol dünyanın her bir köşesindeki kentlerden geçmekte" diyor. "Kentler yaratıcı ve üretken insanları bir araya getirerek onların en iyi yaptıkları şeyi yapmalarına yardımcı olur: karşılıklı alışveriş, yaratmak ve yenilik yapmak".

Çığır açan bu rapor, sürdürülebilir kalkınmada kültürün rolünü teşvik etmek için analizler ve öneriler sunan iki yıllık araştırmayı bir araya getirmekte.

 

Rapor için buraya tıklayınız.