KPY

UNESCO Kültürel Çeşitlilik Sözleşmesi Sivil Toplum Anket Uygulaması Gerçekleştirildi

Ekim '17

Haziran 2017’de Paris’te gerçekleşen UNESCO 2005 Sözleşmesi Taraflar Konferansı Sivil Toplum Forumu’nda alınan karar neticesinde Sözleşme’nin sivil toplum örgütleri tarafından bilinirliği ve bu örgütlerin Sözleşme’ye dair uygulamalarını takip etmek üzere uluslararası düzeyde bir anket çalışması başlatıldı. Dünyanın farklı ülkelerinde UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi’nin savunuculuğunu yapan kültürel çeşitlilik koalisyonlarının öncülüğünü yaptığı anket çalışmasından çıkan bulgular ışığında ilerleyen haftalarda bir sivil toplum raporu yayınlanması planlanıyor.