KPY

UNESCO 2022 Küresel Raporu Re|Shaping Policies for Creativity – Addressing culture as a global public good yayınladı

Şubat '22

UNESCO Küresel Raporu, Re|Shaping Policies for Creativity – Addressing culture as a global public good (Yaratıcılık için Politikaları Yeniden Şekillendirme - Kültürü küresel bir kamu unsuru olarak ele almak), 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi'nin uygulanmasını izlemek için tasarlanmış bir dizinin üçüncü baskısıdır. Kendi türündeki tek rapor olarak, kültürel ve yaratıcı sektörlerin durumuna, yeni veri bilgileri aracılığıyla küresel seviyede çıkan yeni akımlara ışık tutulmasına ve 2030 ve sonrasında sürdürülebilir bir dünya için katkıda bulunan yaratıcı ekosistemleri teşvik etmek için politika önerileri ortaya sürülmesine küresel bir bakış açısı sağlıyor. 

2015 yılından bu yana 4 yılda bir yayınlanan raporun 2022 baskısı, 8 Şubat'ta Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Hükümetlerarası Komite 15. Toplantı’da tanıtıldı. Re|Shaping Policies for Creativity – Addressing culture as a global public good İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde mevcuttur.