KPY

The Journal of Popular Television 7.2. sayısı şimdi yayında!

Temmuz '19

Çift taraflı akran incelemeli değerlendirme süreci ile çalışan Journal of Popular Television, yarı-belgesel film ve spordan, komedi ve haberlere kadar popüler televizyonun kurgusal olan ya da olmayan tüm alanlarındaki akademik çalışmaları teşvik etmeyi amaçlayan uluslararası bir dergidir. Dergi, popüler televizyonun geniş kapsamlı kültürel, politik ve sosyal bir rolü olmaya devam ettiği inancına dayanmaktadır. Bu yüzden, programların, türlerin, kişiliklerin ve olguların kendi bağlamlarında ele alınabilecekleri disiplinler arası bir katkı sunmayı amaçlar. Dergi ayrıca, hem televizyon yayıncılığı ile televizyon eleştirisi ve teorileri içindeki güncel gelişmelere hem de tarihsel yaklaşımlar ile kanon içinde yer alan ya da almayan metinlerin yeniden değerlendirilmesi meselelerine eşit derecede yanıt verebilmeyi amaçlamaktadır.

 

Daha fazla bilgi için: https://www.intellectbooks.com/journal-of-popular-television