KPY

Tarihi Yarımada İçin Başka Plan Var mı?

Temmuz '15

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul milletvekili Gülay Yedekçi, İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin büyük bölümünü durdurduğu Tarihi Yarımada’nın 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nı Meclis’e taşıdı. Link