KPY

Şehir ve Bölgeler İçin Kültür Projesi Tamamlandı

Aralık '17

2015 Ocak ayında başlayan, EUROCITIES, KEA, ve ERRIN tarafından yürütülen, kültüre sağlıklı yatırımlar yapmak yönünde şehirleri ve bölgeleri desteklemek amaçlı bir Avrupa Komisyonu girişimi olan Şehir ve Bölgeler için Kültür (Culture for Cities and Regions) projesi, geçtiğimiz Eylül ayında tamamlandı.

Creative Europe programı (DG EAC) kapsamında finanse edilen 1 milyon Euro'luk bu projede, Avrupa'daki mevcut uygulamaların stoğunu almak, başarılı kültürel yatırım vakalarını daha iyi anlamak ve politika planlama ve uygulama detaylarına girmek hedeflendi.

Proje kapsamında; “yerel ekonomik kalkınma ve kentsel yenilenme için kültür ve yaratıcı endüstriler”, “ekonomik büyüme ve sosyal içermenin bir itici gücü olarak kültürel miras” ve “sosyal içerme için kültür, sosyal yenilik ve kültürlerarası diyalog” olmak üzere 3 temel boyut araştırıldı.

 

Projenin sürdüğü üç yıl içerisinde; 70 vaka incelemesi içeren bir katalog üretildi, 15 tematik çalışma ziyareti düzenlendi ve 10 şehir / bölge için uzman koçluk sağlandı. Bununla birlikte proje boyunca dışarıdan bir grup uzmanla da çalışıldı ve tüm bulgular projenin web sitesinde paylaşıldı. Çalışma ziyaretlerinin yanı sıra projenin etkisini en üst düzeye çıkarmak için; ziyaretlerde yer alan şehir / bölge idarelerine takip koçluğu sağlandı ve de geniş bir bilgi paylaşımı vasıtasıyla daha fazla sayıda ilgiliye ulaşıldı.(Çevrimiçi katalog, web sitesi, bülten, sosyal medya kullanımı vb.)

Projenin sonucunda, her büyüklükten yaklaşık 150 şehir ve bölge, Avrupa düzeyinde görünürlük elde etti. Ayrıc tüm bu şehirler çalışma ziyaretlerine ve koçluk aktivitelerine aktif katılımları vasıtasıyla inisiyatiften doğrudan yararlandılar.

Culture for Cities and Regions projesi; kültürün ve kültürel mirasın hem kentlerin imajı ve kimliği hem de kentsel /bölgesel kalkınma stratejileri bakımından taşıdıkları önem dolayısıyla kültüre yatırım yapmanın yerel ve bölgesel karar vericiler için akıllıca bir karar olduğunu savunuyor. Proje aynı zamanda bu yatırımların nasıl yapılması gerektiği konusunda rehberlik ediyor.

Projenin yürütücüleri; şehirler ve bölgeler için benzersiz bir fırsat olarak nitelendirdikleri bu projenin, basit bir deneyim alış-verişi olmanın ötesinde, yerel uygulamaların gerçek etkisini ve anlamlı bir aktarımını sağladığının da altını çiziyorlar.

Projenin sonunda, Avrupa'da yapılan başarılı kültür yatırımlarına dair örnekler içeren bir de katalog hazırlandı. Kataloğa ulaşmak için; http://cultureforcitiesandregions.eu/culture/case_studies/Catalogue_practices

Kaynak: http://cultureforcitiesandregions.eu/culture/project