KPY

Sanatçıya Cumhuriyet haberleri üzerinden baskı

Eylül '15

Cumhuriyet haberleri için bir yaptırım da Ankara DOB’dan geldi. Ankara DOB Müdürlüğü, sanatçı Arda Aktar’ın “Cumhuriyet’in haberlerini paylaştığı ve habere ilişkin yorumda bulunduğu gerekçesiyle” savunmasını istedi. Link