KPY

Sanat Yönetimi, Kültür Yönetimi ve Politika Eğitimi Alanında Bir İlk: ENCATC, AAAE ve TACPS Brüksel Manifestosu’nu Yayımladı

Aralık '17

Avrupa Kültür Yönetimi ve Politikalar Ağı (ENCATC), Sanat Yönetimi Eğitimcileri Derneği (AAAE) ve Tayvan Kültür Politikaları Çalışmaları Derneği (TACPS), Sanat Yönetimi, Kültür Yönetimi ve Politika Eğitimi alanları kapsamında kendi türünün ilk örneği olan Brüksel Manifestosu'nu 14 Kasım 2017’de yayımladı.

Manifesto, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'dan kültür ve sanat yönetimi eğitimi ağları kolektifini temsil eden üç ana kurum olan ENCATC, AAAE ve TACPS tarafından paylaşılan ortak değerleri yansıtacak bir araç olarak tasarlandı.

Bu doküman, eğitimciler, araştırmacılar, kültür operatörleri ve kamu otoritelerinin mevcut ihtiyaçlarını ve gelecek vizyonlarını ortaya koymak ve kültür yönetimi ve kültür politikaları alanında ilerleme kaydedilmesini sağlamak amacıyla hazırlandı.

Manifestoda yedi önemli ifade dile getirildi:

· Esaslı yönetim, politika ve araştırma yaklaşımlarına duyulan ihtiyaç

· Birbirine bağlı dünyamızda çeşitliliğin değeri

· Küreselleşme bağlamında yerel, bölgesel ve ulusal ihtiyaçların desteklenmesi

· İş birliğine dayalı öğrenme için bir alan oluşturulması

· Yenilikçi metodolojiler ve kültür sektörüne yatırım için kuluçka rolü

· Karşılaştırmalı, disiplinlerarası ve uygulamaya dayalı araştırmaya yönelik ihtiyaç

· Kültür ve sanatın; toplumu, eğitim ve iş dünyasını dönüştürebilecek çeşitli örgütsel yapıları ve işbirliği modelleri üzerine arayış

Son hali ENCATC ve AAAE tarafından geliştirilen ve daha sonra TACPS'in katılımıyla Küresel Tartışmalar Projesi çerçevesinde yazılmış olan Brüksel Manifesto’sunun kilit önderleri; Sherburne Laughlin (American University, USA), Alan Salzenstein (DePaul University, USA), ve Annick Schramme (University of Antwerp/Antwerp Management School, BE)’dir.

Bilgi için: https://www.encatc.org/en/news/51-encatc-aaae-and-tacps-launch-the-brussels-manifesto-on-arts-management-cultural-management-and-policy-education/