KPY

Sanat ve Kültür Yönetimi Konferansı Bildiri Çağrısı: Değişen Dünyada Kültür ve Sanat

Ocak '23

İstanbul Bilgi Üniversitesi,  Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sanat ve Kültür Yönetimi Konferansı Bildiri Çağrısı

Değişen Dünyada Kültür ve Sanat

Modern dünyadaki köklü değişimlerin getirdiği çalkantıları ifade etmek için kullanılan “kriz” kavramı, son on yılda hem ulusal hem de uluslararası ölçekte, farklı yönlerden gündemi belirlemiştir. Bu dönemde, en geniş halkasını ekolojik krizin oluşturduğu, COVID-19 pandemisi ve etkilediği iktisadi ve kültürel politikalar, devam eden savaşların ve göç hareketlerinin şekillendirdiği bir çoklu krizler ortamı oluşmuştur. Bu ortam önemli toplumsal, ekonomik ve siyasi değişimleri beraberinde getirmiş, bunlara her alanda hızlanarak devam eden dijital dönüşüm süreci eşlik etmiştir. Kültür ve sanat, kimi zaman krizlerin olumsuz etkilerinin görüldüğü alanlardan olmuş, kimi zaman da yeni ifade biçimleri üreterek krizlere geniş bir perspektifte yanıt vermiştir. Çoğu henüz son bulmamış olan bu değişimler, eğitim, toplumsal cinsiyet, kültür-sanata erişim hakkı, kamusal alan, kültür politikaları vb. daha pek çok konuda bizleri düşünmeye, yeni politikalar ve olası çözümler aramaya iten bir güç görevi görmüştür. 

“Değişen Dünyada Kültür ve Sanat” Konferansı, dünyada son dönemlerde yaşanan köklü değişimlerin kültür-sanat alanına yansımalarını ve etkilerini akademisyen, araştırmacı ve lisansüstü öğrencilerinin katkısıyla ele alacaktır. Dünyada ve Türkiye’de kültür ve sanat alanındaki değişimlere ve gelişmelere dair güncel çalışmalarınızı sunabileceğiniz konferansa başvurularınızı bekliyoruz. Konferans, aşağıdaki konu başlıklarının kültür ve sanat alanında yaşanan değişimle ilişkisine odaklanan bildirilere açık olup bunlarla sınırlı değildir:

 • Sanat ve Kültür Yönetimi
 • COVID-19 Pandemisi ve Güncel Politikalar
 • Ekolojik Kriz ve Sürdürülebilirlik
 • Bağımsız Sanat Kurumları, Müzeler ve Galeriler
 • Savaş ve Göç
 • Popülizm ve Gerçek-sonrası 
 • Sanatçı Hakları ve Güvencesizlik
 • Kültürel Miras ve Kimlik
 • Kültür ve Sürdürülebilir Kalkınma
 • Özel Tiyatrolar ve Dayanıklılık
 • Toplumsal Cinsiyet, Güvenlik ve Şiddet Ekseninde Sanatsal Üretim
 • Sanatta Dijitalleşme
 • Festivaller ve İzleyici Çalışmaları
 • Belediyeler ve Güncel Sanat Politikaları
 • Kültür Endüstrileri ve Yaratıcı Endüstriler
 • Kültür Ekonomisi
 • Kitlesel Fonlama ve Sanat Üretimine Etkisi

 

Önemli tarihler:

Bildiri özetleri için son tarih: 27 Mart 2023

Kabul bildirimi: 24 Nisan 2023

Tam metin gönderimi son tarih: 10 Temmuz 2023

 

Bildiriler E-ISBN numarasıyla PDF formatında yayınlanacaktır.

 

Özetle ilgili bilgiler

Bildiri özetleri kısa biyografiyle birlikte tek dosya halinde camma@bilgi.edu.tr adresine gönderilmelidir. Konferansın dili Türkçe’dir.

 • İlgili ve eksiksiz başlık (ideal olarak 15 kelimeye kadar)
 • Yazar(lar)ın tam ismi, ilişkili olduğu kurum ve e -posta adresi
 • Özet (Türkçe ve İngilizce olarak 500 kelimeye kadar)
 • Katılımcının biyografisi (120 kelimeye kadar)
 • Bir araştırma özeti sunulursa: Araştırma hedefleri, metodoloji, bulgular ve araştırma sonuçları
 • Özet için en fazla beş anahtar kelime
 • Yazı tipi boyutu: Times New Roman 12

 

Konferans Düzenleme Kurulu

Esra Yıldız, İstanbul Bilgi Üniversitesi,  Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü

Fatih Sel, İstanbul Bilgi Üniversitesi,  Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü

Meltem Ezer, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü

Sena Öndün, İstanbul Bilgi Üniversitesi,  Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü

Miyase Çelen, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kültür Politikaları ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Denizcan Yılmaz, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı

 

Konferans Bilim Kurulu

Asu Aksoy, İstanbul Bilgi Üniversitesi,  Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü

Ayça İnce Önkal, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü; City, University of London

Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü ve AB Enstitüsü

Ayşegül Güçhan, Beykoz Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Bengi Atun, İstanbul Medipol Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Eda Çataklar, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Lisans Programı

Ege Yazgan, İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü, Ekonomi Lisans Programı

Erkan Saka, İstanbul Bilgi Üniversitesi,  Yeni Medya ve İletişim Bölümü

Esra Yıldız, İstanbul Bilgi Üniversitesi,  Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü

Fulya Peker, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü

Funda Lena, İstanbul Bilgi Üniversitesi,  Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü

Gonca Günay, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Halil Nalçaoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi,  Yeni Medya ve İletişim Lisans Programı

Ivo Furman, İstanbul Bilgi Üniversitesi,  İletişim Fakültesi, Medya Bölümü

Kübra Yenisey, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Lisans Programı

Serhan Ada, İstanbul Bilgi Üniversitesi,  Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü

Zuhal Ulusoy, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü