KPY

Rekabet Kurumu, Sinema Hizmetleri Sektör Raporunu yayımladı

Nisan '16

Film gösterim hizmetleri pazarında gerçekleşen AFM ve MARS birleşmesi kapsamında yerine getirilen taahhütler akabinde sinema endüstrisinin üretim, dağıtım ve gösterim gibi çeşitli pazarlarında rekabet şartlarında oluşabilecek değişiklikler ile sektörde yaşanan dijitalleşme sürecinin yakından izlenmesi amacıyla hazırlanan Rekabet Kurumu Sinema Hizmetleri Sektör Raporu” yayınlanmıştır. Rekabet savunuculuğu kapsamında hazırlanan rapor; sinema sektörüne ilişkin genel bilgileri, Türkiye’de sektörü şekillendiren dijital dönüşüm sürecini, sinema sektörü ile ilgili olarak AB, ABD ve Türkiye’de alınmış kararları ve birleşme sonrasında sektörün durumu konularını ele alan dört bölümden oluşmaktadır.


Kaynak:
http://www.rekabet.gov.tr/tr-TR/Guncel/Rekabet-Kurumu-Sinema-Hizmetleri-Sektor-Raporu-yayimlandi