KPY

Orta Doğu Televizyonunda Medya: Middle East Critique Özel Sayısı

Temmuz '19

2019 tarihli “Media in and of Middle Eastern Television” Nour Halabi ve Christa Salamandra editörlüğünde 22 Haziran Cumartesi günü yayınlandı. Yeni sayı, 2011’de Ortadoğu’da yayılan kitlesel ayaklanmaların, medya üzerindeki yaratmış olduğu sonuçları ele alıyor.

Birbiri ardına gelen sosyal hareketlerlei Orta Doğu medyası politikalarına karşı artan akademik ilginin ardından, yaşanan protestoların “Twitter Devrimleri” veya “Facebook Devrimleri” olarak kabul edilip edilmemesi gerektiğini tartışan analistler, sosyal medyanın bu olgularda oynadığı role odaklanıyor.

Kullanıcılarca geliştirilen medya, akademik literatürde televizyonu yerinden oynatmış durumda, ancak bu durum televizyon dizilerinin, sosyopolitik yorum için hâlâ ana platform olduğu Orta Doğu'da geçerli değil. Televizyon dizileri ve üretim dünyaları, sosyal ve kültürel yaşamı incelemek için eşsiz bir bakış açısı sunuyor.

Çeşitli disiplinlerden katılımcılar, bölgenin önde gelen dizi endüstrilerinden örnekleri tahlil ediyor.

  • Guest Editors’ Introduction, Nour Halabi and Christa Salamandra
  • ResurReaction: Competing Versions of Turkey’s (proto)Ottoman Past in Magnificent Century and Resurrection Ertugrul, Josh Carney
  • Past Continuous: The Chronopolitics of Representation in Syrian Television Drama, Christa Salamandra
  • Social Media Activism in Egyptian Television Drama: Encoding the Counter-Revolution Narrative, Gianluca P. Parolin
  • Visualizing Inequality: The Spatial Politics of Revolution Depicted in Syrian Television Drama, Nour Halabi
  • Red Death and Black Life: Martyrdom and Shame, Esha Momeni
  • A Massacre Foretold: National Excommunication in Al-Gama‘a, Walter Armbrust

 

Makale için: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19436149.2019.1599533