KPY

Opera, Bale, Orkestra, Koro ve Topluluk İstatistikleri, 2014

Kasım '15

Türkiye genelinde 2014 yılında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 6 orkestra, 13 koro ve 9 topluluk bulunmaktaydı.

Opera ve bale salonu sayısı geçen sezona göre %16,7 arttı
Opera ve bale salonu sayısı son dört sezonda %16,7 artarken, koltuk sayısı aynı dönemde %102,6 arttı. 2013-2014 sezonunda, 2012-2013 sezonuna göre opera ve bale salonu sayısı %25 artarak 15 olurken, opera ve bale salonu koltuk sayısı ise %51,8 artarak 10 288 oldu.

Opera ve Bale salonlarında oynanan eser sayısı geçen sezona göre %19,7 azaldı
Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2013-2014 sezonunda, 2012-2013 sezonuna göre opera ve bale salonlarında oynanan eser sayısı %19,7 azalarak 188 oldu. Opera ve bale salonlarında oynanan yerli eser sayısı geçen sezona göre %19,7 azalırken, oynanan yabancı eser sayısı %19,6 azaldı. 2013-2014 sezonunda, 2012-2013 sezonuna göre opera ve bale seyirci sayısı %6,7 artarak 400 420 oldu. Opera ve bale yerli eser seyirci sayısı geçen sezona göre %16 azalırken, yabancı eser seyirci sayısı %38,9 arttı. Link