KPY

Meslek Liseleri "Kadın İşi - Erkek İşi" Klişesini Aşamıyor

Nisan '15

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Çelikel Eğitim Vakfı işbirliğiyle, mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikleri ve bu eşitsizliklerin kız öğrencilerin mesleki kimlik ve becerilerine olan etkisi üzerine bir rapor hazırladı. Öğrencilerinin çoğu erkeklerden oluşan meslek ve teknik liselerde, genç kadın öğrencilere almaları gereken eğitim verilmediği gibi, bu durum "pozitif ayrımcılık" olarak değerlendiriliyor. Link