KPY

Louvre Müzesi İran ile Kültürel Miras ve Arkeoloji İşbirliği Yapacak

Şubat '16

Fransa Paris’teki Louvre Müzesi, İran’la yeniden kültürel ve bilimsel işbirliğinin yolunu açan bir antlaşma imzaladı. Élysée Sarayı’nda imzalanan antlaşma 2019 yılına kadar yapılacak işbirliğinin çerçevesini belirliyor. Bu işbirliği sergi değiş tokuşları, yayınları, bilimsel ziyaretleri, eğitim programlarını ve arkeolojik kazıları kapsıyor.


İlgili Bağlantı:
Arkeofili