KPY

KYP El Kitapları'nın İlki Yayımlandı: "Türkiye'de Kültürel Sektörlerin Ülke Ekonomisine Katkısı"

Ocak '17

KPY El Kitapları Serisi’nin ilki olarak Funda Lena tarafından kaleme alınan “Türkiye’de Kültürel Sektörlerin Ülke Ekonomisine Katkısı” başlıklı kitap yayımlandı. Kitapta, kültür ekonomisi kapsamında yer alan yayıncılık, ses kaydı ve müzik yapımcılığı, sinema ve TV programı faaliyetleri, uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri, gösteri sanatları gibi alanlar ciro, katma değer ve istihdam gibi makroekonomik göstergeler bakımından değerlendiriliyor, özellikle bu sektörlerin yüksek katma değer yaratma potansiyellerinin altı çiziliyor.