KPY

Kültürde Katılımcı Yönetişim Konferansı, Rijeka 2017

Mart '18

Uluslararası “Birlikte Yapın. Kültürde Katılımcı Yönetişim: Uygulama, Teori ve Politikaları Keşfetmek.” başlıklı disiplinlerarası konferans, Kultura Nova Vakfı ve Rijeka 2020 LLC ortaklığı ve Avrupa Kültür Vakfı (ECF) ve Uluslararası Sanat Konseyleri ve Kültür Ajansları Federasyonu (IFACCA) işbirliğiyle 22-24 Kasım 2017 tarihleri arasında Rijeka'da gerçekleşti. Konferans, UNESCO'nun Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu tarafından desteklenen “Kültürel Kurumların Katılımcı Yönetişime Yaklaşımları” projesinin son etkinliği olarak düzenlendi.

“Kültürel Kurumların Katılımcı Yönetişimine Yaklaşımları”, UNESCO Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu’nun desteğiyle Kultura Nova Vakfı tarafından Mart 2016 ve Mart 2018 arasında katılımcılara araştırma yürütmeleri için kültürel bir alan ve bunun yanı sıra kültür ve kültür politikalarına dair yeni vizyonlarla karşılaşmalarına olanak sağlamak üzere kurgulanmış iki yıllık bir projedir.

Konferans, kültürde katılımcı yönetişim adına gelecekteki araştırma ve eylemler için yönergeler hazırladı. Uygulayıcı, araştırmacı ve politika yapıcılardan oluşan katılımcılar kültürel politika, sanat yönetimi, mimarlık ve şehircilik, sosyoloji, felsefe, siyaset bilimi, ekonomi gibi çok çeşitli disiplinlerden gelmekteydi. Konferans katılımcıları farklı jeopolitik bağlamlarda, kültürde katılımcı yönetişimin farklı yaklaşımları, rolleri ve anlamları üzerine tartıştı. Katılımcılar, katılımcı yönetişimin kültürel sürdürülebilirliğe ne şekilde katkıda bulunduğunu ve konferans sırasında ortaya çıkan yeni fikirleri inceledi.

 

Detaylı bilgi ve konferans video kayıtlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://conference.participatory-governance-in-culture.net