KPY

Kültür Politikası Yıllık 2020-21

Mart '23

Kültür Politikası Yıllık 2020-21

Kentlerde Kültür - Bugün ve Gelecek

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve İletişim Yayınları tarafından basılarak dağıtımı yapılacak olan Kültür Politikası Yıllık 2020-21 Kentlerde Kültür - Bugün ve Gelecek isimli yeni sayımızın yayınlandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Editörlüğünü Franco Bianchini and Guy Saez’in üstlendiği Kültür Politikası Yıllık 2020-21 alanında önde gelen akademisyen ve kültür profesyonellerinin katkılarıyla ve Franco " Bifo" Berardi’nin özel yazısıyla karşımıza çıkıyor. Kentsel kültür politikalarını odağına alan yeni sayımız Avrupa, Asya ve ötesindeki kentlerin örnek olay incelemelerinden yararlanarak, hızlı kentleşme ve sosyal dönüşüm çağında kentsel kültür politikalarının derinlemesine bir incelemesini sunuyor.

 

KENTLERDE KÜLTÜR

Bugün ve Gelecek

MERCEK EDİTÖRLER Franco Bianchini, Guy Saez

AÇIK ALAN EDİTÖRLER Ayça Bayrak, Adil Serhan Şahin

DEĞERLENDİRME EDİTÖR Alara Demirel

Kültür Politikası Yıllık, yüksek nitelikli özgün araştırmalar üreten uluslararası hakemli bir yayındır. Makale göndermek, Mercek bölümü ve değerlendirme hakkında bilgi almak için bkz. kpy.bilgi.edu.tr

Tüm hakları saklıdır. Yazıların sorumlulukları yazarlara aittir. Hak sahiplerinin yazılı izni olmaksızın herhangi bir dağıtım ve çoğaltma işlemi yapılamaz.

Yayın Kurulu

Serhan Ada, Asu Aksoy, M. Melis Bilgin, Tanıl Bora, Osman Erden, Gökçe Dervişoğlu Okandan, Ferhat Özgür, Tuğrul Paşaoğlu, Deniz Ünsal, Esra Yıldız

ISBN-13: 978-975-05-3450-8

© 2023 İletişim Yayıncılık A.Ş. / 1. BASIM

 1. Baskı 2023, İstanbul

 

GENEL YAYIN YÖNETMENİ Serhan Ada

YAYIN KOORDİNATÖRLERİ Sedef Akalın, Miyase Çelen

YAYIN ASİSTANLARI Alara Demirel, Meltem Ezer, Sena Öndün

ÇEVİRENLER Ebru Kılıç, Öykü Terzioğlu Özer, Eda Üzüm, Edda Çeviri, Entra Dil Hizmetleri

KAPAK TASARIMI Mehmet Ulusel

UYGULAMA Hüsnü Abbas

REDAKSİYON Miyase Çelen, Meltem Ezer, Sena Öndün, Ezgi Yurteri

 

İÇİNDEKİLER

 • Sunuş - Serhan Ada
 • Keynote (Video Konuşması) - Franco “Bifo” Berardi

MERCEK (Editörler: Franco Bianchini - Guy Saez)

 • Kentsel Kültür Politikaları – Şimdiki Zamana ve Olası Geleceklere Dair Bazı Notlar – Franco Bianchini, Guy Saez, Enrico Tommarchi
 • Kırılgan Kent – Adam Chmielewski
 • İnsan Hakları ve Kent: Yaratıcı Kentte İnsan Haklarının Rolü Nedir? – Jonathan Vickery 
 • Yeni Beyoğlu Kimliğinde Beyoğlu Yok – Asu Aksoy
 • Avrupa’daki Miras Açısından Zengin Kentlerde Kültürel Miras ve Mega Etkinlikler Arasındaki İlişkilerin Araştırılması – Davide Ponzini, Zachary Mark Jones
 • Kentsel Kültür Politikaları ve Katılımcı Yönetişim Modelleri – Milena Dragićević Šešić, Tatjana Nikolić
 • Post “Küresel Kent” Sendromu: Valensiya’da Kültür Eksenli Kentsel Dönüşümün Yükselişi ve Çöküşü - Enrico Tommarchi
 • İşbirliği Kültürü Işığında Kentsel Kültür Politikalarının Yeniden İcadı: Madrid’deki Yurttaş Laboratuvarları Örneği – Raphaël Besson
 • Finansal Varlık Olarak Karşı Kültür: Lizbon’daki LX Fabrikası’nın Metalaşması – Leticia Carmo, Luca Pattaroni, Mischa Piraud
 • Öngörüle(bilir/mez)? Kültür Politikası ile Kentsel Planlama Arasındaki Belirsiz İlişki – Johannes Crückeberg, Andrea Cederquist, Daniel Gad
 • Güney Afrika’da Yeni Kentsel Kültür Politikası: Seçilmiş Vaka Çalışmaları – Richard Haines, Casper Lötter
 • ASEAN’da Yaratıcı Kent: Retorik ve Gerçeklik – Phitchakan Chuangchai

AÇIK ALAN (Editörler: Adil Serhan Şahin, Ayça Bayrak)

 • “Dindar-Otoriter” Neoliberalizm Döneminde Ayasofya Örneği – İsmail Tiryaki
 • Bir Direniş Biçimi Olarak Sanat: Devrim Sonrası Başkent Tunus Örnek Olayı – Nouhad Khalifa
 • Doğakültürlerde Karşılaşmalar: Yeni İpek Yolu’nda Bir Altyapı ve Miras Turu – Can Zeren

DEĞERLENDİRME (Editör: Alara Demirel)

 • Avrupa Kültür Başkenti: Dönüşüm Süreçlerinde Geleceğin Kültür Politikası İçin Bir Araç – Wolfgang Schneider
 • Yokluğun Kentsel Estetiği – Andrew N. Carpenter
 • Masada Kimlere Yer Var? Kentler Birörnekleşirken Hayatlarımız… – Funda Şenol Cantek
 • 2020 Roma Şartı Üzerine Değerlendirme: Luca Bergamo ile Söyleşi – Funda Lena, Serhan Ada
 • Sosyal Ekonomik Yapının Telif Hakları Üzerindeki Etkileri Hakkında Bir Değerlendirme – Eda Çataklar
 • Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi Genç Araştırmacılar Konferansı, İstanbul Bilgi Üniversitesi (21-22 Ağustos 2020) – Jonathan Vickery
 • Disiplinlerarası Geçiş ve Ödünç Alınan Kavramlar ile Dönüşen Programlama Yaklaşımı: COVID-in- Residence – Emre Erbirer