KPY

Kültür Politikası Yıllık 2017/18 Çıktı!

Kasım '18

Kültür Politikası Yıllık 2017/18

Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan KPY Yıllık, 7. sayısı olan 2017/18 nüshasında iki önemli yenilikle karşımıza çıkıyor. Daha önce Kültür Politikaları ve Yönetimi (KPY) Yıllık adıyla basılan çalışma, bu yeni sayısından itibaren Kültür Politikası Yıllık adını taşıyor. Buna ek olarak, şimdiye dek İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanan Yıllık, 2017/18 sayısı ile birlikte artık İletişim Yayınları tarafından basılıp dağıtılacak.

2017/18 sayısının “Mercek” konusu, Kültür Politikası ve Popülizm. Bu sayıda, popülizm kavramının seyri ve 21.yüzyılda yeni anlamlar bulması üzerinde duruluyor. Bunlara ek olarak, popülizmin kültür politikası, siyaset, sanat ve kültür alanları üzerine etkileri, Balkanlar, Avrupa, Güney Afrika ve Güney Amerika’dan örnekler üzerinden işleniyor.

 

İçindekiler

Mercek (Editörler: Milena Dragićević Šešić - Jonathan Vickery)
• Milena Dragićević Šešić , Jonathan Vickery: Giriş

• Ayhan Kaya: Avrupa’da Sağ Popülizmin Anaakımlaşması  
• Raphaela Henze: Avrupa Sanat Yönetiminde Avrupamerkezcilik
• Ana Žuvela ve Dea Vidović: Kültür Politikalarında Popülizm Paradoksu ve Kültürel Kalkınma Retoriği

• Jonathan Vickery: Kültür, Popülizm ve Halk: Yeni İşçi Partisi’nin Erken Dönem Politika Yenilikleri ve Bir Toplumsal Araçsalcılık Paradigmasının Yaratılması
• Mike van Graan: Kültür Politikasında Med Cezirler: Güney Afrika Örneği  
• Mariano Martín Zamorano ve Lluís Bonet: Sağ ve Sol Popülizmin Kültür Politikaları Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve: Arjantin Örneğindeki Benzerlikler ve Farklılıklar

• Marko Mustapić, Benjamin Perasović, Augustin Derado: 2017 Popülist Seçim Kampanyası ve Kültür Politikası: ‘Dışlanmış’ Zeljko Kerum’un Hırvatistan Siyasal Sahnesine Dönüşü Üzerine Örnek Olay İncelemesi

• Evren Balta, Soli Özel: Popülizm Siyaseti: Küresel Çağda İktidar ve Protesto

• Elona Lubyté Tercihler Labirenti: Siyaset ile Yaratıcı Pratikler Arasında Kamusal Alanda Sanat

• Ana Letunić: Siyaset Sonrası Koşullarda Sanatın ve Küratörlük Kurumunun Değeri: Temel Ekonomik Hedefler Doğrultusunda Yaratıcı Avrupa

• Stevan Vuković: Neden Tanrı Sırp Sanatçılarının Düşlerini Sever ya da Popülizm Savaş Alanında Sanat ve Kültür

 

Açık Alan (Editör: Gökçe Dervişoğlu Okandan)

• Vasıf Kortun: Kurum Sorunları
• Emre Erbirer: Yaratıcı Platformlar: Küresel Fenomen, Yerel Örnekler ve Öğrenimler

• Berndt Clavier - Asko Kauppinen: Tarihsel Ontoloji Olarak Kültür Politikası: Sanatın Hükümetleşmesi Üzerine

Değerlendirme (Editörler: Funda Lena, Adil Serhan Şahin)
• Seda Kılıç Aktaş: Community Filmmaking: Diversity, Practices and Places Üzerine Bir Değerlendirme

• Didem Balatlıoğulları: 3. Milli Kültür Şûrası Raporu –
• Rada Drezgić: Kitap Değerlendirme: Cultural Diplomacy: Arts, Festivals and Geopolitics