KPY

Koç Üniversiteliler Eylemdeydi

Nisan '15

Koç Üniversiteliler Dayanışması, ortak forumda tartıştıkları sorunlarını ve taleplerini dile getirmek için dün, taşeron işçilerin direnişinin ikinci yıldönümünde (2 Nisan) eylemdeydi.Koç Üniversiteliler dün gerçekleşen eylemde iş güvencesinden karar alma süreçlerinin demokratikleşmesine dek uzanan taleplerini dile getirdi. Link1 Link2