KPY

İznik’te Eşsiz Bizans Resimlerine Sahip Koimesis Kilisesi Yok Oluyor

Şubat '16

İznik’te Bizans resim sanatı açısından büyük öneme sahip olan Koimesis Kilisesi yok oluyor. Kitabesinden ve bazı sütun başlıkları üzerindeki monogramlardan bilindiği kadarıyla 8. Yüzyılda Piskopos Hyakinthos tarafından yapılan Koimesis Kilisesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. 1950’li yıllarda İznik Müzesi tarafında yapılan kazılarla ortaya çıkarılan kalıntılar, günümüzde tamamen kaderine terk edildi.

 

İlgili Bağlantı:
Arkeofili