KPY

İzmir’21 UCLG Kültür Zirvesi: İzmir Deklarasyonu “Kültür İnsanlığın Geleceğini Kuruyor”

Ekim '21

9-11 Eylül tarihleri arasında İzmir’in ev sahipliğinde gerçekleşen 4. UCLG Kültür Zirvesi, 65 ülkeden toplam 864 konuşmacı ve katılımcıyı bir araya getirdi.

Zirve, Birleşmiş Milletler’in 2030 Ajandasının ekonomik kalkınma, sosyal katılım ve çevresel denge olarak özetlenen üç temel ayağına, dördüncü bir değer olarak kültüre katılımın eklenmesi yönündeki talepler, beklentiler ve uygulamaların altını çizdi.

Zirvenin ardından yayınlanan “Kültür İnsanlığın Geleceğini Kuruyor” başlıklı deklarasyonda, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada, kültürün temel önemine ve bu bağlamda yerel yönetimlere düşen sorumluluklara vurgu yapıldı:

“Zirve, doğayla uyum, geçmişle uyum, birbirimizle uyum ve değişimle uyumdan oluşan yeni bir kavram olarak “döngüsel kültür” aracılığıyla “başka bir kültürün mümkün olduğunu” gösterdi. (…) Geçmişle uyum vazgeçilmezdir: bizden önce yaşamış kültürleri anlamadan kültürün geleceğini tasarlamak mümkün değildir. Birbirimizle uyumumuz hayata geçmelidir: Bu, doğanın haklarına saygımızla güçlenen, hayatın her anında temel bir ilke olarak demokrasiyi ve eşit vatandaşlığı garanti altına alacak olan içermeyi dikkate almak demektir. Değişimin hakkını vermeyi gerektirir: kültürel evrimin hem genç nesillerin yaratıcılığıyla hem de doğadan aldığımız ilhamla beslendiği kuşkusuzdur olmalıyız.”

İzmir Deklarasyonu tam metni