KPY

İzmir Kültür Pla+formu Girişimi Yıllık 2016 Yayımlandı

Nisan '17

Yıllık 2016, İzmir’in kültür-sanat ağının oluşturulması amacıyla, otuzun üstünde kültür sanat insanının yer aldığı bir danışma kuruluyla çalışan İzmir Akdeniz Akademisi kültür sanat birimi tarafından hayata geçirilen İzmir Kültür Pla+formu Girişimi'nin 2016 yılı boyunca gerçekleştirdiklerinin kapsamlı bir dökümünü içeriyor.

İzmir Kültür Pla+formu Girişimi (İPKG)’nin , İzmirli kültür sanat üreticisi bireylerin, kurumların ve bağımsız oluşumların yer alacağı gittikçe genişleyen bir ağ oluşturması, bu ağın yerelden Akdeniz havzasına doğru genişletilmesine yönelik stratejiler geliştirmesi, üretici/tüketici hattında sanatsal iletişimi ve kentsel kültürel üretimin görünürlüğünü artıracak formüller üretmesi hedefleniyor.

Yıllık 2016 "Bakış" bölümünde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanı Funda Erkal Öztürk, İzmir Akdeniz Akademisi Müdürü Ayşegül Sabuktay ve İzmirKültür Pla+formu Girişimi adına Sarp Keskiner ve Borga Kantürk'ün değerlendirmelerini içeren yazıları yer alıyor. Ayrıca, 2016 yılı itibariyle 109 bileşene ulaşan İzmir Kültür Pla+formu Girişimi'nin bileşenlerinin hangi alanlarda ürettiğini gösteren bir infografik de mevcut.

"Pla+forum" bölümü, yıl boyunca gerçekleştirilen "İzmir'de Müzik Üretimi", "Kültür için Mekan", "Sinema", "Tiyatroda Seyirci ve Mekan", "Bağımsız Yayın" ve "Güncel Sanat" forumlarının dökümlerini içeriyor.

"Bileşenler" bölümünde, 2016 yılında İzmir Kültür İletişim Toplantıları'na konuk olan 56 bileşenin sunumlarının dökümleri yer alıyor.

"Modeller ve Stratejiler" bölümündeyse, İzmir Kültür İletişim Toplantıları'na konuk olan ulusal ve uluslararası konukların, İzmirli kültür ve sanat üreticileri için model teşkil edebilecek çalışmalarını aktardıkları sunumlarının dökümleri yer alıyor.

Okumak ve indirmek için buraya tıklayın.