KPY

İzmir Akdeniz Akademisi “Devinen Akdeniz Sempozyumu” Makale Çağrısı

Mart '17

İzmir Akdeniz Akademisi “Devinen Akdeniz Sempozyumu” Makale Çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi, 16-18 Kasım 2017 tarihlerinde İzmir'de, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkez'inde, 'Devinen Akdeniz' başlığıyla bir sempozyum düzenliyor.

Akdeniz’in uzak kıyılarında, “çatışan medeniyetler” olarak atfedilen “rekabet halindeki” dinler, siyasetler, insanlar, uzak/yakın kültürler ve toplumlar bulunmaktadır. Ancak bu kıyılar arasında sürekli iletişim ve hareket de bulunmaktadır. Akdeniz bu çeşitlilikleri birleştirip ayıran bir sınır ve kaynaşıp birlikte yaşama bölgesidir.

“Devinen Akdeniz Sempozyumu”, Akdeniz’i bitmeyen hareketliği ve devinimi üzerinden tartışmayı amaçlıyor. Bunun için beşeri bilimler, sanat, tasarım, mimari, antropoloji, sosyoloji, felsefe, coğrafya, siyaset bilimi, ekonomi, edebiyat ve bu alanlarla diyalog içindeki disiplinlerden katkılar sempozyuma davet edilmekte. Aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte, sempozyumda sunulacak yazıların Akdeniz bağlamında tartışılan şu konular etrafında olması gerekiyor:

  1. Devinen insanlar: Göç, mülteciler, toplumsal ve siyasi hareketler, sınırlar ve Akdeniz’de güvenlik politikaları.
  2. Devinen fikirler: Dil, kültür, otoriterlik, popülizm, edebiyat, adalet ve yasalar.
  3. Devinen sanat, mimari ve tasarım: Sanat ve sanatçılar; mimari anlayışlar; yerel el sanatlarından endüstriyel tüketim nesnelerine uzanan tasarımlar.
  4. Devinen iktidar ve direniş: Akdeniz'de kontrol ve disiplin belleği ve geleceği, kamp, biyosiyaset, direniş coğrafyaları, mimarlık, kentsel dönüşüm, görünmez kentler ve adalar, mekanın kimliği, kent hareketleri, mekanın üretimi, mutenalaştırma, kent ekonomileri.
  5. Devinen çevre: Ekoloji, tarım, toprak, deniz, hava, coğrafya, çevre hareketleri.
  6. Devinen sermaye ve emek: Küresel ekonomi, ulusal ekonomiler, finansal hareketlilik, sermaye hareketi, emek hareketsizliği.

Sempozyumuna bir bildiri ile konuşmacı olarak katılmak isteyenler, buradaki formu doldurarak 20 Mart 2017 tarihine kadar motion@izmeda.org adresine gönderebilirler.

Kavramsal çerçeve metni ve ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz