KPY

“İstanbul’un Dünya Miras Alanlarını Çoklu Perspektiften Yorumlamak: İstanbul Kara Surları Örneği” projesi tamamlandı!

Ocak '19

İstanbul Bilgi Üniversitesinin, Newcastle Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ortaklığı ile 2016-2018 yılları arasında yürütmüş olduğu “İstanbul’un Dünya Miras Alanlarını Çoklu Perspektiften Yorumlamak: İstanbul Kara Surları Örneği” başlıklı araştırma projesi tamamlandı. Kara Surları Örneği üzerinden kültürel miras alanlarının ve varlıklarının, yorumlanması ve anlamlandırılması süreçlerinde toplum katılımının incelendiği bu çalışma süresince İstanbul Kara Surları etrafında yaşayan mahalle sakinleri ile geziler ve workshop çalışmaları düzenlendi.

20 Aralık 2018 tarihinde projenin tanıtılması ve gerçekleştirilen çalışmaların anlatılması amacıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde “Kültür Mirasını Birlikte Yorumlamak” başlığı ile düzenlenen etkinlik kapsamında araştırma ekibinin bazı üyeleri İstanbul Kara Surları etrafında yaşayan mahalle sakinlerine çeşitli konuşmalar gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra Türkiye’de devam etmekte olan “Dikkatli Adımlar: Sagalassos’ta Transdisipliner Arkeoloji” projesini tanıtmak ve anlatmak üzere Dr. Ebru Torun misafir konuşmacı olarak etkinlikte yer aldı.

 

Konuşmacılar: Prof. Chris Whitehead, Prof. Asu Aksoy, Dr. Zeynep Kunt, Goncagül Gümüş, Yetvart Tomasyan, Abdullah Alikoç.

Misafir Konuşmacı: Dr. Ebru Torun.